Vispasaules sociālā darba diena

AKTUĀLI

21. martā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, tie ir profesionālie svētki darbiniekiem, kas strādā sociālajā jomā. Šogad Vispasaules sociālā darba diena ar devīzi - “Cienot dažādību, strādājam kopā!”. Jau vairāk nekā 30 gadi kopš brīža, kad pašvaldībās veidojās sociālie dienesti, sociālo pakalpojumu iespējas, tas bija laiks, kad katra pašvaldība saprata sociālo darbu dažādi, savādāk, citādāk, atšķirīgi.

Divi pēdējie gadi bija pilni izaicinājumiem, gan ar Covid-19 pandēmiju, gan ar ierobežojumiem, gan ar Ukrainas civiliedzīvotāju likteņiem, kas ietekmēja mūsu ikdienas dzīvi. Šajā laika periodā varēja saprast, ka attālināti mēs strādāt nevaram, varbūt tikai nelielā apjomā. Darba specifika pierādīja, ka klientiem bija nepieciešamas klātienes konsultācijas, padoms, pārrunas, palīdzība, mājās vizītes.

Sociālā darba pamatā ir cilvēks, un katrs cilvēks ir vērtība. Sociālais darbs ir par cilvēka cieņu un vērtību, par vienlīdzību un taisnīgumu, par pašnoteikšanās atbalstīšanu un iespēju radīšanu. Katrs gadījums, problēma, tā ir sociālajam darbiniekam pieredze, izaicinājums, prakse. Katram individuāli jāpielāgo sociālā darba metodes un palīdzība, kura sniedz vislabāko rezultātu klientam un gandarījumu darbiniekam. Sociālais darbs ir nemitīga mācīšanās, sevis pilnveidošana, inovāciju ieviešana, sadarbība ar partneriem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Sociālais darbinieks ir viena no tām profesijām, kuras ikdienas pienākumi ir saistīti ar cilvēku savstarpējām attiecībām – attiecību izzināšanu, spēcināšanu un veidošanu, resursu sabalansēšanu, dažādu sabiedrības locekļu vajadzību, savstarpējā atbalsta un palīdzības sistēmu attīstīšanu, cieņas pret dažādību veicināšanu. Tieši tādēļ ārkārtējās situācijas laikā sociālajiem darbiniekiem ir būtiska loma sabiedrībā.

Sociālais darbinieks ikdienā uzklausa, palīdz pārvarēt grūtības, kopā meklē un atrod risinājumus, dažreiz novērš spriedzi sabiedrībā. Visi sociālā darba speciālisti ir neaizstājami savā ikdienā, palīdzot cilvēkiem ar sociāliem pakalpojumiem vai sociālo rehabilitāciju.

I.Ziedonis ir teicis: “Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks”.

Vispasaules sociālā darba dienā pateicos saviem kolēģiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem par godprātīgu darbu un radošu pieeju sociālajā jomā. Novēlu visiem: “Vērtējiet dzīvi kā pašu svētāko, centieties parastajā redzēt skaisto, dāvājiet saviem tuvajiem ģimenēs laimes minūtes, mieru un labestību. Visiem cilvēkiem mieru virs zemes, drošību un veselību.”  

Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova

Aicinām pieteikties peldētmācības nodarbībām bērniem