Višķu pagasta bibliotēkai ir mainīta atrašanās vieta

AKTUĀLI

Turpmāk  Višķu pagasta bibliotēkas pakalpojumus būs iespējams saņemt siltās, plašās un izremontētās Latgales Industriālā tehnikuma IPĪV "Višķi" 1.stāva telpās (Višķu tehnikums 18).

Kamēr rit aktīvs krājuma pārcelšanas darbs, lūgums pirms bibliotēkas apmeklējuma zvanīt bibliotēkas vadītājam Jānim Strodam tel. 29197164.

Špoģu 755.mazpulka Svinīgā solījuma svētki