Špoģu 755.mazpulka Svinīgā solījuma svētki

Izglītība

Mazpulki ir starptautiska bērnu un jauniešu sabiedriska organizācija, kura Latvijā tika nodibināta 1929. gadā. Vēstures liecības par mazpulka pirmsākumiem Špoģos ir meklējamas ar 1935. gada martu, kad Špoģu 6.-klasīgajā pamatskolā tiek nodibināts Špoģu 755.  mazpulks. Vēsturiskie notikumi valstī ietekmē arī mazpulka darbību Špoģos un tikai 1997.gada maijā tiek atjaunota Špoģu 755. mazpulka darbība.

Šogad, 11. novembris bija īpaša diena Špoģu 755. mazpulka dzīvē - par godu mazpulcēniem skolā notika svinīgs pasākums "Svinīgā solījuma svētki" 20 dalībniekiem. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Mazpulku biedrības un Špoģu 755. mazpulka vēsturi. Svinīgā gaisotnē  mazpulcēni  apsolījās klausīt Dievam un vecākiem, ziedot savu prātu skaidrākām domām, savu sirdi taisnībai un kvēlākai sajūsmai, savas rokas cēlākam darbam un savu veselību labākai dzīvei, sava mazpulka, savas dzimtās zemes – Latvijas tautas labā. Apsveikuma runu teica skolas direktore Ināra Ondzule un Špoģu vidusskolas absolventi, bijušie mazpulcēni - Evija Rimšāne un Jānis Soms. Ar sajūsmu pasākuma dalībnieki noskatījās  videosveicienus   no  bijušajiem mazpulka dalībniekiem Lāsmas Akotes un Jāņa Stupeļa, kā arī no kaimiņiem - Kalupes 132. mazpulka.

Pasākumā tika demonstrēts video, ieskats vienā no mazpulcēnu nodarbībām, kurā mazpulka vadītāja Ingrīda Kolosovska kopā ar pulciņa dalībniekiem rāda maizes cepšanas meistarklasi, kā savās mājās svētkos vai ikdienā, var izcept patīkami smaržojošu un garšīgu maizes klaipiņu. Noslēgumā mazpulcēni viesiem, skolotājiem un vecākiem dāvināja pašu gatavotās dāvanas – auduma ziedu piespraudes, pašu salasītās zāļu tējas un pašceptus  maizes klaipiņus.

 Mazpulcēni jūtās iepriecināti par viņiem veltīto pasākumu. Vislielāko prieku sagādāja bijušo mazpulka dalībnieku - Špoģu vidusskolas absolventu ierašanās uz svētkiem, viņu uzruna un apsveikums. Pasākuma otrajā daļā bērni  priecājās par sarīkoto diskotēku. Mazpulcēni pateicas vecākiem, īpaši Arinai Zdanovskai par sarūpēto garšīgo un krāšņo torti, visiem skolotājiem par palīdzību pasākuma tapšanā – īpaši skolotājam Jānim Briškam, Annai Vasiļjevai, Ārijai Mihailovai, kā arī skolas direktorei Inārai Ondzulei. Zālē bija skatāma fotoizstāde no Špoģu 755.mazpulka dibināšanas 1935.gadā līdz mūsdienām. Iekārtots stūrītis, kurā bija iespēja nofotografēties senatnīgā stilā, saglabājot atmiņas no šī sirsnīgā pasākuma. Gan patīkams satraukums, gan prieks bija jūtams mazpulcēnu sirdīs, kā arī apņemšanās ikvienu darbu veikt ar vēl lielāku centību un atbildību.

Špoģu 755. mazpulka vadītāja Ingrīda Kolosovska

Naujenes pamatskolas “Skolas somā” – Valodas bagātības