Naujenes pamatskolas “Skolas somā” – Valodas bagātības

Izglītība

Novembrī Naujenes pamatskolā viesojās tautas tradīciju zinātāja un stāstniece Līga REITERE. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros mūsu skolas 5.-9. klašu skolēniem tika piedāvāta nodarbība “Valodas bagātības”. Nodarbību mērķis - gūt priekšstatu par vērtībām latviskajā dzīvesziņā un pārliecināties par to izmantošanu mūsdienu modernajā 21. gadsimta ikdienā.

5. – 6. klases skolēniem notika aktuāla un noderīga glītrakstīšanas nodarbība. Bērni tika aicināti dzīves gudrību un tās izpausmes saskatīt rokrakstā, disciplīnā, pieklājībā, savstarpējās attiecībās, apģērbā. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar rakstāmrīku vēsturi un rokraksta vērtību mūsdienās. Skolēni uzzināja, kāda ir laba rakstāmrīka izvēle, cik svarīga ir stājas un attieksmes veidošana. Iepazina pirkstu vingrinājumus, glītrakstīšanas un glītas dzīves likumus. Bērni ar interesi apguva “karalisko glītrakstīšanu”, jo izkopjot rokrakstu un burtu pareizrakstību, cilvēks reizē izkopj savu raksturu un tā bagātina personību. Pēc labi padarīta darba ar pāris veiklām roku kustībām skolēni varēja paši sev pasniegt iztēles kronīti kā prinčiem un princesēm. Tagad tikai jāmācās to noturēt.

7. – 9. klašu skolēnus L.Reitere aicināja aizdomāties par dzimtās valodas bagātību – tās dialektiem, izloksnēm, tautasdziesmu zemtekstiem. Stāstniece  nodemonstrēja arī tāmnieku izloksni. Skolēni uzzināja, ka svarīgs pareizas un skaistas runas valodas priekšnosacījums - prasme saziņā izmantot savu balsi tās visdažādākajās intonācijās. Nodarbības laikā skolēniem bija jābalstās uz iepriekš mācību procesā apgūtajām zināšanām par valodas leksikas slāņiem, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kā arī uzmanīgi jāklausās lektores Līgas Reiteres stāstījumā, jo katra jautājumā bija ietverta pareizā atbilde.

Savu stāstu Līga Reitere papildināja ar sena latviešu mūzikas instrumenta - vargana skanējumu, kas aktu zālē un mācību klasē radīja senatnes atmosfēru.

Arī skolotāji piedalījās L. Reiteres valodas stundā ,,Vārda spēks”. Iedvesmas un pašiedvesmas vārdi, ceļa vārdi, pateicības un audzināšanas vārdi ir īpaši katram pedagogam, strādājot ar skolēniem un viņu vecākiem.

Paldies stāstniecei par aizraujošo, iedvesmojošo stāstījumu. No stāstnieces pasmēlāmies spēku un enerģiju. Bija patīkami un interesanti klausīties.

Zinaīda Pauliņa, Naujenes pamatsk. direktora vietniece

Pieteikšanās valsts atbalstam apkurei Augšdaugavas novadā