Višķos vēlas izveidot memoriālu holokausta upuriem

AKTUĀLI

Daugavpils novada domē un Višķu pagastā viesojās Osnabrikas novada (Vācija), biedrības “Trīs pakāpieni”  un Daugavpils Ebreju kopienas pārstāvji, lai pārrunātu sadarbības iespējas, pirmkārt, realizējot vācu viesu ieceri izveidot Višķu pagastā memoriālu ebrejiem, kas dzīvojuši Višķos un gājuši bojā holokaustā. Sarunas par turpmāko sadarbības gaitu noritēja ar Daugavpils pašvaldības izpilddirektores 1. vietnieci Ināru Natarovu un Višķu pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Promu.

Ieceres iniciators Baruks Čauskins (Baruch Chauskin), kurš ir dzimis Rīgā, bet pēdējos gadu desmitus dzīvo Vācijā, pastāstīja, ka viņam šī ideja radās pagājušajā gadā, iepazīstot Višķus, kur meklējamas viņa dzimtas saknes pēc mātes līnijas. Jāatzīmē, ka 20. gadsimta 30. gados Višķos ebreji veidoja 56% no kopējā iedzīvotāju skaita. “Mani ļoti aizkustināja Višķu apciemojums pērn, kur tikāmies un sarunājāmies ar vietējiem iedzīvotājiem. Vietējo iedzīvotāju labestība un laukos esošā nabadzība motivēja ne tikai izveidot memoriālu, kā kultūras un vēstures piemiņas zīmi, bet arī veicināt sadarbību sociālajā palīdzībā, vispārējās un profesionālās izglītības attīstībā, jauniešu apmaiņas programmās un citās jomās,” pastāstīja Čauskina kungs.

Memoriālu plānots izveidot bijušās Višķu sinagogas teritorijā, kurā ir saglabājušās vēsturiskas trīs kāpnes no agrākās celtnes. Jau ir izveidots memoriāla tehniskais projekts un izdots buklets par šo ieceri. Projekts paredz restaurēt pakāpienus, labiekārtot apkārtējo teritoriju un izveidot vairākas plāksnes, kurās tiks iegravēti Višķu iedzīvotāju vārdi, kuri cietuši holokaustā. Holokausta upuru vārdi ir apzināti, lai gan daļa arhīvu ir pazuduši vai vairs nav izlasāmi.

Šobrīd projekta realizāciju kavē fakts, ka zeme atrodas privātīpašumā, jo savā laikā ebreju kopiena neizmantoja iespēju pieteikties uz īpašuma tiesībām. Iepazīšanās ar zemes īpašnieku Aleksandru Smirnovu notika jau pērn, kad saimnieks izteica gatavību zemi pārdot vai nodot sabiedriskā labuma vajadzībām. Šīs reizes vizītē notika atkārtota tikšanās ar zemes īpašnieku, lai praktiski pārrunātu nepieciešamās darbības šī mērķa īstenošanai.

Tāpat Osnabrikas novada pašvaldības pārstāvis pauda ieinteresētību noslēgt sadarbības līgumu ar Daugavpils novada pašvaldību par plašāku sadarbību. Jāpiebilst, ka Osnabrikas novadā esošā Melles pilsētiņa jau kopš 1993. gada ir Jēkabpils sadraudzības pilsēta.

Notiks skolēnu tikšanās ar Latvijas fotogrāfijas nozares personībām