Višķos notika klimata pārmaiņu pikniks

AKTUĀLI

Maija nogalē biedrība “Višķu attīstībai” un Augšdaugavas novada pašvaldība Višķu estrādē organizēja vides izglītības pasākumu “Klimata pārmaiņu pikniks”. Tajā piedalījās desmit komandas no Augšdaugavas novada izglītības iestādēm (Kalupes pamatskolas mazpulcēni ar komandas nosaukumu “132. Kalupes mazpulks”, Biķernieku pamatskolas komanda “241. Mazpulks”, Naujenes pamatskolas 500. mazpulks, Lāču pamatskolas “Ekopatruļa”, Ilūkstes Raiņa vidusskolas “Ekoloģisti”, Špoģu vidusskolas trīs komandas - “Kapibaras”, “Susliki” un “Lode”, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas “Dabas draugi” un Vaboles vidusskolas “Airvabole”).

Aktivitātes nodrošināja Daugavpils Inovāciju centrs, AS “Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība “Latvijas Mazpulki”, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļa, Dzintra Abarone, Daugavpils Sikspārņu centrs.

Klimata pārmaiņas mūsdienās ir viens no aktuālākajiem tematiem sabiedrībā. Šīs pārmaiņas nenoliedzami ir globālas, tomēr to lokālās izpausmes ir atkarīgas no reģionālajiem apstākļiem un īpatnībām. Augšdaugavas novada izglītības iestāžu 5. - 8. klašu izglītojamie un mazpulki tika aicināti piedalīties vides izglītojošās aktivitātēs un darbnīcās, stiprinot zināšanas par dabas vērtībām, vides aizsardzību un piesārņojumu. Šī gada pasākuma tēma bija “Piesārņojuma ietekme uz bioloģisko daudzveidību (piesārņojums un tā daudzveidība, bioloģiskā daudzveidība)”.

”Man personīgi visvairāk patika divas stacijas. Viena bija par putniem, bet otra par invazīviem augiem. Bija jāmet kubiks, bet vēlāk jāatbild uz dažādiem jautājumiem par invazīviem augiem,” skaidro Kalupes pamatskolas audzēknis Bernards Jaunošāns. Stacijā par putniem bija jāklausās putnu skaņas un jāmin to attēli uz bildēm. Višķu pagasta pirtniece Dzintra Abarone jauniešiem stāstīja par augiem, kas sastopami Latvijā, bet “Latvijas valsts mežu” pārstāvji jauniešus izglītoja par meža stādīšanas īpatnībām. Viena no stacijām tika veltīta atkritumu pareizai šķirošanai, bet citā jauniešiem izklaides veidā tika skaidrots par Augšdaugavas novada dabas bagātībām. “Daugavpils sikspārņu centrs” jauniešus izglītoja par dabā sastopamajiem kukaiņiem, ka arī aicināja veidot kukaiņu māju no bērnu plastmasas spēlīšu pārpalikumiem.

Jauniešiem līdzi bija jāpaņem PET pudeles, kuras tālāk izmantos radošās darbnīcās, kā arī sagatavot mājasdarbu – atbilstoši iepriekš iesūtītajām prasībām izveidotu miniatūru laivu, kurai bija jābūt izveidotai no otrreiz izmantojamajiem materiāliem. Vēlāk, vienā no darbnīcām laivas tika pārbaudītas uz peldspēju un izturību.

Par invazīvajiem augiem un to izplatību Latvijā stāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes “Dabas klases” busiņš. Turpina Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāja Regīna Indriķe: “Šodien mēs darbojamies, stāstot, kāds ir apdraudējums bioloģiskajai daudzveidībai. Pagājušajā nedēļā sākusies akcija “Ķeram svešos Latvijas dabā”, tādēļ arī esam pievērsušies invazīvo augu un dzīvnieku tēmai.” Pēc viņas teiktā ar invazīvajiem augiem un dzīvniekiem ir aktīvi jācīnās, jo tie ir diezgan agresīvi, spēj ātri vairoties un izplatīties, tādējādi apdraudot un iznīdējot vietējās sugas. Dabas klases busiņš ir vienīgais Latvijā. Jau no 17. maija tas apceļo Latvijas skolas, kam ir izveidots speciāls grafiks, tādēļ skolas tiek aicinātas pieteikties dabas klases aktivitātēm.

Pasākuma izskaņā jauniešiem tika pasniegtas piemiņas dāvanas, kā arī visi dalībnieki tika cienāti ar vietējā uzņēmēja IK “Višķezers” pagatavoto gardo zupu un pīrāgiem. 

Pasākums notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

#eeagrants #strādājamkopāzaļaieiropai

Silavišķu bibliotēkā atdzimst senās un veidojas jaunas tradīcijas