Silavišķu bibliotēkā atdzimst senās un veidojas jaunas tradīcijas

Kultūra

Kādreizējās Silavišķu ciema padomes teritorijā padomju laikā atradās kolhozs “Putj Iļjiča”, tur darbojās arī paliela Silavišķu ciema bibliotēka. Vecie ļaudis ar labu vārdu atceras tās kādreizējo vadītāju Vasīliju Maslovu. Sākumā bibliotēka atradās Lubaņecā, tad Žuravkos, līdz 80-tajos gados šī bibliotēka pārcēlās uz jaunām modernām telpām Vīgantu (toreiz – Luknas ciemata) ciema centrā divstāvu mājā, kurā toreiz atradās vēl bērnudārzs, pasts, sadzīves pakalpojumu pieņemšanas punkts. Tad nāca jauni laiki ar lielām pārmaiņām, daudzas iestādes te pamazam likvidējās, taču bibliotēka savu darbu turpināja. Ar laiku te darbu uzsāka jaunā bibliotekāre Aleksandrija Jefimova. Tiesa, ar 2016. gadu Silavišķu bibliotēka zaudēja savu juridisko pastāvību un tagad tā darbojas Višķu pagasta bibliotēkas ietvaros kā pakalpojumu sniegšanas vieta “Silavišķi”. Faktiski, tā ir tā pati vecā bibliotēka, tikai jaunā statusā.

2023. gada sākumā ārējās apkalpošanas punkts “Silavišķi” pārcēlās uz jaunām un izremontētām telpām turpat Vīgantu ciema daudzstāvu dzīvojamā mājā. Vecās bibliotēkas telpas atradās savu laiku nokalpojušā mājā, kur bija problēmas ar apkuri un mitrumu. Nu bibliotekāre Aleksandrija Jefimova ar lielu sparu ķērās pie jauno telpu labiekārtošanas un grāmatu krājuma pārvietošanas. Punktā tika iegādātas no jauna gandrīz visas mēbeles. Jaunās telpas ir ļoti mājīgas, tajās ir uzstādīta autonoma apkures sistēma, ir iebūvēta arī virtuves iekārta. Līdz ar to čaklās lasītājas tagad var rīkot dažādus ar kulināriju saistītus pasākumus, kā arī pacienāt kultūras pasākumu dalībniekus.

Šis Višķu bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts “Silavišķi” vienlaikus darbojas arī kā kultūras centrs, jo Vīganti ir kādreizējā Luknas sovhoza (arī Luknas ciemata) administratīvais centrs. Lai arī sovhozs jau sen likvidēt, taču Vīgantu centrā zināma rosība pastāv joprojām, un bibliotēka ir kā tāda neliela kultūras saliņa. Bez tradicionālā vietējā veikala patlaban Vīgantos darbojas arī AS “Latgales bekons” gaļas pārstrādes cehs”, svētdienās notiek dievkalpojumi vietējā baznīciņā, kura atrodas bijušā kultūras nama telpās. Daudzstāvu mājās šur tur vēl valda kāda rosība. Taču bez Vīgantu ciema centra un Silavišķu ciema pusē ir daudz lauku piemājas saimniecību un nelielu zemnieku saimniecību.

Protams, bibliotēkas lielākās lasītājas ir jau pensijas vecuma sievietes, taču ja notiek kādi pasākumi, šeit iegriežas arī jaunāki cilvēki. Aleksandrija Jefimova vēl vecajās bibliotēkas telpās katru gadu rīkoja Annas dienas svinības. Šo nu jau tradicionālo svētku atzīmēšanas tradīcija turpināsies. Tagad tiek domāts par kādu citu jaunāku pasākumu sarīkošanu.

Pirmais pasākums Vīgantos jaunajās bibliotēkas telpās notika jau 8.martā, kad čaklākie lasītāji un lasītājas kopīgiem spēkiem sarīkoja pirmo “pasēdēšanu pie jaunā un skaistā ovālā lasīšanas galda”, kas viegli transformējams arī tējas dzeršanas galdā.

Īsts pārbaudījums Aleksandrijai bija Višķu pagasta bibliotēkas vadītāja Jāņa Stroda ierosinātā pārgājiena organizēšana uz Silavišķu (Solu Vyšku) muižas  drupām, kā arī pa bijušo Antānu un Ļuļišku dzirnavu atrašanās vietām uz Tartakas upes. Pasākums bija negaidīti kupli apmeklēts, par ko ir atrodamas vairākas foto un video reportāžas facebook “Višķu vēstures” grupā.

Par godu Mātes dienai šī gada 18. maijā bibliotēkas telpās notika Ģimenes dienas svinības. Kā īstā ģimenē ciemos tika sagaidīti viesi - bērni no Špoģu vidusskolas ar savu skolotāju Mariju Umbraško. Gatavojoties svētkiem, Vīgantu un Silavišķu puses sievietes jaunajās virtuves telpās sagatavoja cienastu, dažādus gaļas salātus un pat saldo ēdienu, kas sanāca ļoti gards.

Pēc tam sākās koncerts. Bibliotekāre Aleksandrija Jefimova  teica skaistus ievadvārdus par ģimeni. Ģimenes vērtību nozīmi Latvijā savā uzrunā uzsvēra arī  Višķu pagasta bibliotēkas vadītājs Jānis Strods.

Jaunāko klašu skolēni no Špoģu vidusskolas parādīja brīnišķīgu Anitas Grīnieces ludziņu “Saulstariņš naktī”. Pēc tam vairākas skaistas dziesmas nodziedāja jaunā talantīgā skolas dziedāja Karīna Keiša.

Pasākumu atbalstīja AS “Latgales Bekons” vadītāja Anna Tenisa, kurai ir īpašs paldies jāsaka par garšīgajiem saldumiem!

Višķu bibliotēkas vadītājs Jānis Strods

Plāno īstenot vairākus zivju mazuļu palaišanas projektus