Viena skolēna izmaksas novadā svārstās no 55 līdz 464 eiro

AKTUĀLI

Viena skolēna izmaksas Daugavpils novada skolās mēnesī svārstās no 55 līdz 464 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas ir vidusskolās, jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu skaits. Sventes vidusskolā tie ir 55,81 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 60,24 eiro, Zemgales vidusskolā – 63,83 eiro, Salienas vidusskolā - 74,42 eiro un Vaboles vidusskolā – 111,49 eiro mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pamatskolās. Vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu ir uz pērn likvidētās Tabores un Birznieku pamatskolas bāzes izveidotajā Laucesas pamatskolā – 69,69 eiro mēnesī. Tai seko Naujenes pamatskola ar 92,33 eiro mēnesī, Biķernieku pamatskolā – 107,28 eiro, 112,87 eiro – Randenes pamatskolā, 121,24 eiro – Kalupes pamatskolā, 129,77 eiro – Medumu pamatskolā un 142 eiro – Silenes pamatskolā.

Savukārt reorganizētās Nīcgales sākumskolas skolēns mēnesī izmaksā 464,32 eiro. Nīcgales sākumskolas skolēna dārdzība saistīta ar mācību iestādes reorganizāciju un apmācāmo skaita samazināšanos.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī izmaksā 131,35 eiro, bet Nīcgales PII “Sprīdītis” – 182,14 eiro mēnesī.

Savstarpējos norēķinos Daugavpils novads 2016.gadā citām pašvaldībām par savu bērnu izglītošanu mācību iestādēs samaksāja 628 140 eiro, turpretī citas pašvaldības Daugavpils novada pašvaldības budžetā pērn ieskaitīja 242 773 eiro. Lielākās summas Daugavpils novads iemaksāja kaimiņu pašvaldību budžetos -  Līvāniem, Ilūkstei, Rēzeknei, Riebiņiem, Krāslavai, Vārkavai un  Dagdai, kā arī attālākiem reģioniem – Rīgai un Priekulei. Absolūti lielākā summa – 542 844 eiro – tika novirzīta Daugavpils pilsētas domei.

Savukārt Aglonas, Engures, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Mārupes, Preiļu un Viesītes novads, kā arī Rīga un Daugavpils, visvairāk norēķinājušās par Daugavpils novada skolās izglītojamajiem.  Daugavpils pilsēta gada laikā ir ieskaitījusi 179 538 eiro, lai gan savstarpējā bilance joprojām ir novadam nelabvēlīga.

Uz 01.01.2017.gadu Daugavpils novada izglītības iestādēs ir reģistrēti 1949 skolēni un audzēkņi.

Savstarpējie norēķini par skolēniem, 2016.gads 

Avots: Daugavpils novada Finanšu pārvalde

Elza Timšāne

Paziņojums par precizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Kūdras ieguve kūdras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā” redakciju