Veselības veicināšanas projekts Daugavpils novadā

Komunālā saimniecība un ceļi

2019.GADS IZMANTO IESPĒJU PIETEIKTIES BEZMAKSAS FIZISKAJĀM AKTIVITĀTĒM PAAUDŽU SAPRATNES UN SADARBĪBAS SPORTA SPĒLES 2018. GADS 06.-09.2018. Nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām "Sajūti sevi šai pasaulē!"  Nometne bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 10.07.2018. Sporta spēles personām ar ierobežotām vajadzībām 04.06.2018. Pasākumu plāns jūnijā 04.04.2018. Pasākumu plāns aprīlī 27.02.2018. Pasākumu plāns martā 23.02.2018. Sporta nodarbības darbspējīgajiem Daugavpils novada iedzīvotājiem 07.02.2018. Informācijas un izglītības diena "Fiziski un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks laukos" 05.02.2018 Par notikušām jaunatnes sporta spēlēm 04.02.2018. Jaunatnes sporta spēles 29.01.2018. Par februāra plānu 2017. GADS 07.12.2017. Psihiskās (garīgas) veselības slimību profilakse Seminārs “Garīgā veselība ģimenes un skolas vidē” 06.12.2017. Sirds un asinsvadu veselības profilakses pasākumi Kopumā par projektu 2017. gada decembris Nometne jauniešiem “Veselā miesā vesels gars”


PSIHISKĀS (GARĪGĀS) VESELĪBAS SLIMĪBAS PROFILAKSES PASĀKUMS MAĻINOVĀ DIĀNAS ZANDES LEKCIJA PAR PERINATĀLĀ UN NEONATĀLĀ PERIODA APRŪPI UN GARĪGO VESELĪBU NOVADA SENIORI APLIECINA, KA PROT NOVECOT SKAISTI NOMETNĒ JAUNIEŠI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM APGUVA MĀKSLAS PASAULI DEMENES PAGASTA KUMBUĻOS NOTIKUŠAS DIVAS NOMETNES   Pasākums tiek īstenots projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”,  Nr. 9.2.4.2/16/1/070, ietvaros.    

E-darbnespējas lapa atvieglo slimības pabalstu pieprasīšanu