E-darbnespējas lapa atvieglo slimības pabalstu pieprasīšanu

AKTUĀLI

Personas, kuru darbnespējas lapas B ir reģistrētas E-veselības sistēmā, slimības un maternitātes pabalstus Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv  izmantojot „E-iesniegumu VSAA pakalpojumiem”.

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vērš uzmanību, ka e-iesnieguma iesniegšanas brīdī darbnespējas lapai B ir jābūt noslēgtai. Arī ar VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu var iepazīties interneta vietnē www.latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta”.

Līdz ar e-darbnespējas lapas izmantošanas uzsākšanu ir pilnībā elektronizēts slimības un maternitātes pabalsta saņemšanas process. Pieprasot VSAA slimības vai maternitātes pabalstu, vairs nav iesniegumam jāpievieno papīra formāta darbnespējas lapa B.

Jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Instrukcijas par e-pakalpojuma „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” lietošanu atrodamas interneta vietnes www.vsaa.lv sadaļā noderīgi>e-pakalpojumi. Palīdzību e-pakalpojuma izmantošanai var saņemt arī valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) pēc adreses:

 Daugavpils novads (Višķu pagasts)
Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481
E-pasts: daugavpils@pakalpojumucentri.lv
Tālrunis uzziņām un konsultācijām: 66954816
Kontaktpersona: Ruta Grustāne

Darba laiks:
Pirmdien: 08:00 – 17:30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Otrdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Trešdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30)
Ceturtdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Piektdien: 08:00 – 15 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Sestdiena, Svētdiena – BRĪVS

!!! Darbnespējas lapas papīra formā var tikt izsniegtas līdz 2017.gada 31.decembrim. 

Biedrībai “Jubra” pasniegta kultūras zīme “Latviskais mantojums”