Biedrībai “Jubra” pasniegta kultūras zīme “Latviskais mantojums”

AKTUĀLI

30. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika pasniegta kultūras zīme „Latviskais mantojums” 16 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā.  Kultūras zīmi „Latviskais mantojums” par latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu un demonstrēšanu tūrismā uzņēmējiem pasniedza Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieks Gints Kukainis.

Daugavpils novada Ambeļu pagasta biedrībai “Jubra” (vadītāja Juta Valaine) kultūras zīme “Latviskais mantojums” pasniegta par latgalisko tradīciju un prasmju kopšanu. Biedrība „Jubra” aktīvi vāc un popularizē Latgales kultūras tradīcijas. Tas notiek „Ambeļu skreinē” – vēsturiskā koka ēkā, kas celta 20. gs. sākumā. No ēkas paveras skaistas ainavas uz Višķu ezeru. „Ambeļu skreinē” biedrība „Jubra” organizē un svin tradicionālos gadskārtu svētkus, izkopj un rāda amatu prasmes, rīko danču vakarus un dzer kāzas, kā arī taisa vakarēšanas ar dziedāšanu, zīlēšanu un citām izdarībām. Šeit cep maizi un rīko tematiskas izstādes. Pie mājas ierīkota brīvdabas pasākumu organizēšanas vieta ar ugunskuru. Kultūras zīmes pasniegšanā piedalījās arī Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova, Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Sandris Kusiņš un Ambeļu pagasta kultūras nama un folkloras kopas "Speiga" vadītāja Ingrīda Skutele.

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota un tiek pasniegta kopš 2013. gada pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" apmeklētājam norāda, ka šajos objektos var iepazīt latvisko mantojumu. Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 88 saimniecības visā Latvijā. Katrai saimniecībai zīme tiek piešķirta par kādu konkrētu prasmi vai latviskā dzīvesveida izpausmi, kas tiek iesaistīta arī tūrismā. Ar visām saimniecībām var iepazīties “Lauku ceļotāja” mājas lapā:  http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/heritage

Pieejama grāmatas "Gribu būt tētis" elektroniskā versija