Pieejama grāmatas “Gribu būt tētis” elektroniskā versija

AKTUĀLI

Sociālās atbildības projekta „Izglābsim 100 bērnus” ietvaros izdota grāmata "Gribu būt tētis", kas domāta jaunajiem un topošajiem vecākiem, īpaši tētiem. Šeit var skatīt grāmatas elektronisko versiju.

Grāmatas "Gribu būt tētis" elektroniskā versija. 

Atgādinājums iedzīvotājiem par VPKAC pakalpojumiem Špoģos