Vēl divi sociālie darbinieki ieguva diplomus par augstāko sociālā darba izglītību

AKTUĀLI

8. jūlijā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā notika absolventu izlaidums, kurā diplomus par profesionālo augstāko sociālā darba izglītību ieguva 2 novada sociālie darbinieki. Olga Osipova, kas sniedz pakalpojumus un palīdzību Dubnas pagasta teritorijā un Laura Bernāne, kas sniedz pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem Naujenes pagasta teritorijā. Tagad varam teikt, ka Sociālajā dienestā visi sociālie darbinieki ir ar izglītību, kas atbilst mūsu likumdošanas prasībām.

Paziņojums par koku ciršanu