Paziņojums par koku ciršanu

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Vaboles pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: „Saieta nams”, Vabole 2017. gada 31. jūlijā plkst. 11.00

Nozāģēšanai paredzētas 3 kļavas un 2 oši valsts vietējā autoceļa V678 Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe km 6,400 -6,465 pie dzīvojamās mājas „Mārtiņi”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads.

Pamatojums:  VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas vēstule.

 Lūgums Vaboles ciema iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2017. gada 28.jūlijam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Vaboles pagasta pārvaldē. Tālrunis 65475781.

 

Novada sportisti no Latvijas Jaunatnes Olimpiādes atgriezās ar medaļām