Veidos ciešāku sadarbību ar Valsts probācijas dienestu

AKTUĀLI

15. februārī ar Augšdaugavas novada sociālajiem darbiniekiem tikās Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 1. nodaļas vadītājs Ainis Jukšs, lai pastāstītu par aktualitātēm dienestā un pārrunātu iespējamo sadarbību. Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atzīst, ka ik gadu sociālajā dienestā tiek izvērtētas tās sadarbības iespējas, kas ļoti palīdz sociālā dienesta darbā. Šoreiz uz tikšanos aicināts Valsts probācijas dienests, lai runātu par iespēju kopīgiem spēkiem risināt probācijā nonākušo novada iedzīvotāju problēmas.  “Jo īpaši vēlamies pievērst uzmanību jauniešiem, kas izdarījusi kādu noziedzīgu nodarījumu un ir nonākuši probācijas dienesta redzeslokā. Vēlamies uzlabot situāciju tieši pagastu teritorijā dzīvojošo jauniešu vidū, risināt jautājumu par viņu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā uzlabot mācību procesu un uzvedību skolā, jo tikai sadarbībā starp sociālo dienestu, skolu, pagastu pārvaldēm, probācijas dienestu un citām piesaistītajām institūcijām mēs varam panākt rezultātu,” teica A. Jegorova. Viņa uzsver, ka tikšanās noritēja  ļoti produktīvi, arī no sociālajiem darbiniekiem izskanēja daudz jautājumu par problēmām, kas skar novada teritorijā dzīvojošos probācijas klientus, daudzi no kuriem pat neatrodas nodarbinātības vai citu dienestu uzskaitē, bet ar kuriem jāveic nopietns sociālais darbs. “Ir jābūt rehabilitācijas plānam un aprakstam, kādi ir mūsu pienākumi un uzdevumi attiecībā pret šiem klientiem.”

Filma “Mātes piens” Kultūras centrā “Vārpa”