Veidos Augšdaugavas novada bāriņtiesu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības 11. novembra domes sēdē pieņemts lēmums ar šā gada 27. decembri izveidot Augšdaugavas novada bāriņtiesu, reorganizējot Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesu, Daugavpils novada Višķu bāriņtiesu, Ilūkstes novada bāriņtiesu, šādā sastāvā – bāriņtiesas priekšsēdētājs, trīs bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un 13 bāriņtiesas locekļi ar teritoriālajām vienībām Skrudalienā, Višķos un Ilūkstē.

Augšdaugavas novada bāriņtiesas juridiskā adrese būs Brīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads.

Tiks organizēts atklāts konkurss uz Augšdaugavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, vietnieku un locekļu amatiem, kā arī tiks izstrādāts Augšdaugavas novada bāriņtiesas nolikums.

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Noteikti pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem