Vecsalienā noritēja pasākums “Nacionālās tradīcijas”

AKTUĀLI

18. aprīlī Vecsalienas klubā notika senioru un cilvēku ar ierobežotām vajadzībām pasākums “Nacionālās tradīcijas”. Uzrunas senioriem teica pārvaldes vadītāja Svetlana Kursīte un pasākuma viesi – Daugavpils novada domes priekšsēdētaja Janīna Jalinska un Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, kuras novēlēja senioriem stipru veselību un optimismu. Seniori daudz dejoja, dziedāja un vakars noritēja sirsnīga gaisotnē.  Svētkiem par godu tika atklāta veco lietu izstāde “Tie satur rokas siltumu”. Konkursā nacionālie ēdieni piedalījās īstas saimnieces - Vera Ļaha, Regīna Sizova, Valentīna Astašonoka un Lidija Āboliņa. Visas saimnieces tika pagodinātas ar nelielām dāvanām.

Vecsalienas pilī uzstājās Vecsalienas pagasta Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkni vokālais ansamblis “Celtnieks” vadītājas Ilonas Kirukas vadībā.

Paldies Vecsalienas pagasta kolektīvam par palīdzību pasākuma organizācijā, un liels paldies arī mūsu ilggadējam atbalstītājam SIA “Dubiki”.

Putnu dienas Salienas pagastā