Vecāku forumā Jūrmalā tika skaidrotas gaidāmās izmaiņas mācību saturā

AKTUĀLI

6. jūnijā Jūrmalas Kultūras centrā notika Vecāku forums “VECĀKI 2030”. Tā mērķis bija informēt un skaidrot vecākiem izmaiņas mācību saturā, izmaiņu ieviešanu, skolēnu zināšanu vērtēšanu un citus jautājumus. Forumu organizēja aktīvie skolēnu vecāki, kuriem rūp, lai izglītības fokusā būtu bērna intereses. Tajā piedalījās arī 14 uzaicinātie vecāki un pedagogi no Daugavpils novada un pilsētas izglītības iestādēm.

Forumā tika apspriests izstrādātais mācību satura un pieejas piedāvājums, kas pakāpeniski tiks ieviests Latvijas skolās, lai rezultātā skolēni attīstītu svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes dzīvei 21. gadsimtā. Foruma saturs tika veidots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb "Skola 2030" ekspertiem.

Pēc lekcijām sekoja piecas tematiskās darbnīcas, ļaujot vecākiem izvēlēties, kuras divas tēmas viņus vairāk interesē – sociālā un pilsoniskā mācību joma, veselība un fiziskās aktivitātes, valodu mācību joma, pirmsskolas joma vai pašvadīta mācīšanās un sociāli emocionālā mācīšanās.

Pasākumā piedalījās arī Špoģu vidusskolas pirmskolas skolotāja Dace Aleksejeva, kura ir arī mamma diviem bērniem,  no kuriem jaunākais dēls apmeklē pirmsskolas trīsgadnieku grupu, bet vecākā meita nupat pabeidza 2.klasi. “Forumā mums detalizēti izstāstīja, ko jaunā reforma paredz ieviest. Tas skanēja skaisti un saprotamā valodā, tomēr, kad vecāki sāka uzdot konkrētus jautājumus, atbildes īsti neizskanēja. Reforma paredz, ka skolotājs būs nevis tas, kurš māca, bet viņš būs bērna virzītājs. Pagaidām reformas plāns ir tikai uz papīra, bez konkrēta satura, tāpēc grūti saprast, kā tas izpaudīsies reālajā dzīvē,” iespaidos dalījās D. Aleksejeva. “Bērnam ļaus attīstīties, atbilstoši savam tempam, nebūs norādīti konkrēti uzdevumi, kas jāsasniedz. Piemēram, fizkultūrā vairs nebūs jāizpilda normatīvi , jaunais modelis paredz, ka katram bērnam būs jāmācās disciplīnas, kuras varēs veikt savā, individuālā tempā. Forumā arī vaicāts, vai bērniem tiks uzdoti mājas darbi, bet ekspertu atbildes bija izvairīgas.”

Špoģu vidusskolas skolotāja gan norāda, ka kopumā ir noskaņota pozitīvi. “Pārmaiņas un izaugsme vienmēr ir vajadzīgas. Tikai nevajag nosodīt veco modeli, kā kaut ko sliktu un slavēt jauno modeli kā ļoti labu. Svarīgāk ir visu ieviest pakāpeniski, jo mani uztrauc, pa kuru laiku skolotājs spēs tik ātri pārorientēties uz jauno saturu. Uz pedagogiem gulstas ļoti liels slogs, tāpēc būtu labi, ja vecāki viņus atbalstītu.”

Dace Aleksejeva atzīst, ka kopumā vecākiem trūkst izpratnes un iesaistes esošajos procesos, tāpēc forums bija noderīgs, lai vecākus iedvesmotu pārmaiņu ieviešanas procesiem savās skolās un citu vecāku informēšanai. Par jaunās reformas ieviešanu, tās tempu un saturu vēl lems Saeima.

Jāatzīmē, ka tiem, kam nebija iespēja apmeklēt vecāku forumu klātienē, var vērot tā ierakstu šeit. 

Foto - I.Ondzule, Vecāku forums arhīvs

Priesteris Janušs Bulašs atzīmēja 20 gadu priesterības jubileju