Priesteris Janušs Bulašs atzīmēja 20 gadu priesterības jubileju

Pašvaldība

10. jūnijā priesteris Janušs Bulašs, Elernes, Jaunbornes, Salienas, Priedaines, Kaplavas un Varnaviču draudžu prāvests, atzīmēja 20 gadu priesterības jubileju. Svinīgs dievkalpojums par godu šim notikumam norisinājās Priedaines Svētās Brigitas un Svētās Katrīnas no Sjēnas Romas katoļu baznīcā.

Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards Pavlovskis, kurš piedalījās šajā dievkalpojumā, sveicot jubilāru, uzsvēra, ka priesterības ceļu izvēlas īpašie cilvēki – tikai tie, kas mīl citus cilvēkus un ļoti mīl Dievu.

Apsveikt priesteri šajā nozīmīgajā dienā ieradās arī viņa kursabiedrs - Garīgā semināra absolvents, kurš, atceroties studiju gados, norādīja, ka jau toreiz topošais priesteris Janušs bija ļoti aktīvs un rosīgs seminārists, un kursabiedri jau tolaik bija pārliecināti, ka viņš kļūs par izcilu priesteri.

Uzrunājot draudzes locekļus, priesteris Janušs Bulašs pastāstīja, ka viņa ģimenē ir moceklis – vecmāmiņas brālis. Viņš jau bija saņēmis priesterības sakramentu, taču pēc dažiem mēnešiem tika nošauts, kad pie varas nāca boļševiki.

,,Droši vien tā bija lēmis Dievs - lai kāds no mūsu ģimenes turpinātu šo ceļu,” atzinās Janušs Bulašs.

Pēc dievkalpojuma daudzi cilvēki vēlējās sveikt priesteri nozīmīgas jubilejas dienā, tāpēc izveidojusies gara rinda, tajā bija arī pārstāvji no dažādām draudzēm, kurās viņš kādreiz sāka kalpot un kurās kalpo līdz šim laikam.

Daudz labu vārdu un skaistu vēlējumu saņēmis šajā dienā jubilārs. Cilvēki pateicās savam prāvestam par vienkāršību, sirsnību un pieejamību, kā arī par rūpēm un sapratni. Svētdienas dievkalpojumos Priedaines Romas katoļu baznīcā vienmēr ir daudz jauniešu. Viņiem priesteris Janušs Bulašs ir labestības paraugs, prāvests attiecībās ar cilvēkiem nekad nav iedomīgs vai pārāk lepns. Viņu ciena par prasmi dot padomus vienkārši un bez liekiem vārdiem, taču līdzjūtīgi un no visas sirds.

Izjūtot draudzes locekļu mīlestību, priesteris Janušs Bulašs dāsni atbild viņiem ar pretmīlestību un velta līdzcilvēkiem tik daudz uzmanības, ka ikvienam šķiet - tāda īpaša attieksme ir paredzēta tieši viņam.

Elvīra Škutāne
Avots - kraslavasvestis.lv

 

Pasākums "Visa laba Jāņu zāle..." Maļinovā