Vasarsvētku sadancis – “Aismai” – 60

AKTUĀLI

Tradicionālajā Vasarsvētku sadancī Vabolē deju kolektīvi iedejoja vasaru. Vaboles parka laukumā koncertā “Es mācēju danci vest…” piedalījās 19 deju kolektīvi: Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme”, Līksnas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa”, Nīcgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lakši”, Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ezerzvani”, Vaboles pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Aisma”, Vaboles vidusskolas 2.-4.klašu deju kolektīvs „Kukainīši”, Vaboles vidusskolas  7.-9.klašu deju kolektīvs  „Aismiņa”, Daugavpils Latviešu kultūras centra deju ansamblis „Laismeņa”, Daugavpils Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Leiļi”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” tautas  deju ansamblis „Diždancis”, kā arī vairāki senioru deju kolektīvi no Ilūkstes, Daugavpils, Preiļiem, Višķiem, Rēzeknes, Vārkavas, Varakļāniem, Krāslavas un Balviem.

Šogad Vasarsvētku sadancī Vaboles pagasta jauniešu deju kolektīvs “Aisma” svinēja pastāvēšanas 60. gadadienu. Pirmais deju kolektīvs Vabolē tika dibināts 1959. gadā Valentīnas Skrindas vadībā, kas nu jau laiku ir aizsaulē un noskatās uz mums no mākoņmaliņas. Pirmo reizi Dziesmu un Deju svētku vēsturē Vaboles vārds tiek ierakstīts pirms 39 gadiem, kad Vaboles jauniešu deju kolektīvs skatē iegūst visaugstākos rezultātus un piedalās Svētkos. Sākot ar 1980. gadu, kolektīvs ir bijis visu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieks. Savukārt Mežaparka Lielā estrāde pirmo reizi iedejota 1993. gada Svētkos. Par kolektīva tagadējo vadītāju pirms 28 gadiem kļuva kādreizējā Vaboles jauniešu deju kolektīva dejotāja Anita Šalkovska. 1998. gadā kolektīvs iegūst nosaukumu “Aisma”, kas nozīmē mirkli starp ausmu un gaismu. Ideja, ka kolektīvam vajadzīgs savs vārds radās īsi pirms došanās uz Dziesmu svētkiem Rīgā. Nosaukuma autors ir tā laika dejotājs Intars Saušs.

Anita Šalkovska pati sāka dejot pirmajā klasē, pēc skolas dejas soli paturpinot Daugavpils Institūta deju ansamblī “Laima”. “Viss mans mūžs ir pagājis dejā. Deja no pašiem pirmsākumiem ir bijis mans lielākais vaļasprieks, tajā var izpaust savas jūtas, emocijas un justies brīvam. Dejo visdzīvespriecīgākie cilvēki, tie, kas patiesi mīl dzīvi visās tās izpausmēs”, tā Anita.

 “Aismā” ir dejojušas un turpina dejot vairākas dejotāju paaudzes: Ināras un Gunta Bruņenieku meita Antra, Ivetas un Aināra Skrindu dēls Normunds, Lūcijas Audzeres mazdēls, Annas Tenisas dēls Elvis, Ināras Podnieces dēls Rodrigo, Anitas Jankovičas meita Līga un Jura Skrupska meita Elīza. Pašlaik kolektīvā dejo arī bijušo aismiešu Kristīnes un Gunāra Kucinu dēls Renārs un citi.

Renārs un Daniela atzīst, ka dejot “Aismā” ir forši un jautri. Abi jaunieši stāsta, ka viņus vieno kopīgi brīži, gan izdejojot koncertus, gan tiekoties mēģinājumos. Protams, mēģinājumos neizpaliek arī kāds vadītājas stingrāk pateikts vārds, taču bez tā neiztikt. Ja mēģinājumos paliek par skaļu, tad tas ir vienīgais risinājums. Savukārt dalībnieku humora izjūta bieži vien izglābj dažbrīd ne tik vieglās situācijās. Savus kolektīva biedrus Renārs un Daniela raksturo kā jautrus, atraktīvus un draudzīgus, un nedaudz arī trakus. Visus viņus vieno dejotprieks.

Bijušie aismieši bieži vien savu dzīvi dejā paturpina citos kolektīvos, jo “Aismā” dejo Vaboles vidusskolas skolēni, kas, absolvējot skolu, dodas mācīties uz citām pilsētām. Un ļoti daudzi nāk dejot uz Daugavpils Latviešu kultūras centra deju kolektīvu “Laismeņa”. Arī šobrīd tajā dejo trīs bijušie “Aismas” dejotāji – Dainis, Rimants un Mārtiņš, kas nu jau savu dzīvi bez dejas nekad nevarētu iedomāties. Puiši atzīst, ka jautrākie ir bijuši tusiņi pēc koncertiem. Mārtiņš: “Atnācu mācīties uz Vaboles vidusskolas 10. klasi un sāku dejot “Aismā”. Jāsaka, ka bija piepildījies mans sapnis”. Visspilgtāk bijušie aismieši atceras Dziesmu un Deju svētkus, kuros ir būts. “Aismas” dejotāji ir piedalījušies kā skolu jaunatnes, tā arī lielajos Dziesmu un Deju svētkos. Lielākais ieguvums, dejojot “Aismā”, ir stalta stāja un nostiepti pirkstu gali, precīza deju soļu izpilde, kā arī smaids sejā un dejas prieks.

Kolektīvu jubilejas reizē sumināja Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, pasniedzot kolektīva vadītājai novada domes Atzinības rakstu, Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza, vidusskolas direktore Elita Skrupska, kā arī visu klātesošo deju kolektīvu vadītāji, novēlot kolektīvam saules mūžu.

FOTOGALERIJA

Daugavpils novada čempionāts vieglatlētikā priecēja ar teicamiem rezultātiem