Vasaras saulgrieži Ambeļos

AKTUĀLI

22. jūnijā Ambeļos Jāņuguns iedegšana, zaļumballe un Ambeļu teātra draugu kopas pirmizrāde "Kāzas bazūnēs". Svinēšana jau no plkst. 20.00!

Pasniegtas piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem