Pasniegtas piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

AKTUĀLI

15. jūnijā Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanas pasākums un piemiņas zīmju pasniegšana. Svinīgajā pasākumā piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks.

Kopumā Latvijā trīs gadu laikā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi paredzēts apbalvot ap 6 000 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku. Apbalvojuma nolikums nosaka, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi var pasniegt personām, kuras piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un kurām ir izsniegta VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Piemiņas zīmes saņēma sekojoši Daugavpils novada iedzīvotāji - Genadijs Stepanovs, Viktors Garkuļs, Vladislavs Loginovs, Pāvels Beinarovičs, Nikolajs Soltanovs, Genādijs Bogdanovs, Serguej Tsander, Valdis Miltiņš, Jāzeps Pakers, Ivans Bobiļevs, Genādijs Babkovs, Kazimirs Lavrinovičs, Broņislavs Buls, Jurijs Šinkevičs, Aleksejs Semjonovs, Pjotrs Kuhaļskis, Antons Tiško, Vasilijs Kirilovs, Aleksandrs Naumovs, Jāzeps Pilāns, Aleksandrs Petrovs, Genādijs Siņavskis, Vaclavs Kuharevičs, Pjotrs Pupins, Aleksandrs Tihomirovs, Vitālijs Orols, Grigorijs Sokolovs, Vitālijs Višņevskis, Vladimirs Gladkovs, Jurijs Čuikins, Vaclavs Kosnikovskis, Ivans Marcinķevičs, Mihails Meinerts, Jurijs Daļeckis, Nikolajs Krasiļņikovs, Anatolijs Grigorjevs, Staņislavs Smans.

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par piemiņas zīmes kandidāta valstspiederību. Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.

Spridzānu dzimtas likteņi Birutas Eglītes grāmatā “Ceturtais bauslis”