Vasaras periodā jaunieši atpūšas un lietderīgi pavada laiku, īstenojot virkni projektu

AKTUĀLI

Kā preses konferencē pastāstīja Jaunatnes lietu speciāliste Olesja Ņikitina, vasaras laiks jauniešiem kā parasti  ir ļoti aktīvs. Dotajā brīdī tiek īstenoti 8 projekti spilgtai jauniešu vasarai konkursa “Uzlabosim savu ikdienu” ietvaros. Laucesas pagasta biedrība “Jaunības spārni” realizē projektu, kura ietvaros iegādātas pārgājienu teltis un liela nojume, kas noderēs vasaras aktivitātēm. Līksnas pagasta jaunieši plāno renovēt bijušās Līksnas pamatskolas sporta, futbola un basketbola laukumus. Maļinovas pagasta jaunieši attīstīs džampinga fitnesa kultūru un iegādāsies batutus ar rokturiem. Savukārt Medumu pagasta jaunieši projekta ietvaros izzinās savu pagastu, apceļojot ezerus un daloties informācijā par tiem ar citiem pagasta iedzīvotājiem. Tiks organizētas arī ceļojošās eko darbnīcas. Naujenes pagasta jaunieši iepazīsies ar zaļā dzīvesveida pamatprasmēm, projekta noslēgumā organizējot ēku apgleznošanas mākslas grafiti meistarklases.

Pašlaik novadā norisinās arī 3 nometņu projekti – Kalūnē, Laucesā un Līksnā. Kalkūnē tiek organizētas radošās darbnīcas, kurās jaunieši dalās savos talantos un prasmēs, Laucesas pagasta jaunieši darbojas radošajās darbnīcās, attīstot radošās spējas un daloties ar kreatīvām idejām. Darbnīcās top dekorācijas no koka. Līksnas pagasta jaunieši attīsta savas uzņēmējdarbības prasmes, dodoties uz dažādiem novada un pilsētas uzņēmumiem. Nometnes laikā tiks izdomāts dizains soliņiem, kas vēlāk tiks novietoti Līksnas pagasta jauniešu centrā.

Savukārt 5.-6. augustā notiks gaidītākais vasaras pasākums – jaunatnes salidojums, kas šogad notiks atpūtas bāzē “Višķezers”. Tajā piedalīsies 150 jaunieši no visa novada. Salidojuma laikā notiks dažādas aktivitātes, kā arī tiks runāts par uzņēmējdarbību un brīvprātīgā darba kustību novadā.

Tāpat tiek realizēti vēl divi lieli projekti. Viens no tiem ir projekts “Brīvprātīgs un atzīts”, kura ietvaros jaunieši vairāk uzzinās par brīvprātīgā darba idejām ne tikai novada, bet arī pilsētas un valsts mērogā. No 4. jūlija ir sākušās tikšanās ar jauniešiem pagastos un tās noritēs visa jūlija garumā. Projekta noslēgums paredzēts 30. septembrī Špoģu vidusskolā, kur notiks profesiju nakts un jaunatnes intelektuālā spēle. Otrs projekts ir “’Attīsti sevi un savu novadu”, kura ietvaros tiks plānota un izstrādāta Daugavpils novada jaunatnes attīstības stratēģija. Jau tagad notiek tikšanās ar jauniešiem, deputātiem un pagasta pārvalžu vadītājiem, kuru laikā tiek plānots strukturētais dialogs un tikšanās ar politiķiem. Šī projekta rezultāts būs attīstības stratēģija, balstoties uz kuru jaunieši strādās turpmākos 5 gadus.

Olga Davidova

Līdera pozīcijās pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem atgriežas Špoģu vidusskola