Līdera pozīcijās pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem atgriežas Špoģu vidusskola

AKTUĀLI

Jūnija beigās vidusskolu absolventi saņēma centralizēto eksāmenu rezultātus un atestātus par izglītības iestādes beigšanu. Latvijā kopumā tika izsniegti 18278 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību. Daugavpils novadā centralizētos eksāmenus kārtoja 114 skolēni, t.sk. Malnavas koledžas izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” audzēkņi. Obligātos eksāmenus skolēni kārtoja latviešu valodā, svešvalodās un matemātikā. No šī mācību gada fizika un ķīmija tika ierindota izvēles eksāmenu sarakstā.

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, skolēni rezultāti centralizētajos eksāmenos ir uzlabojušies visās novada skolās visos mācību priekšmetos. Augstākus rezultātus nekā pērn 2016./2017. mācību gada izskaņā skolēni uzrādīja matemātikā, angļu valodā un krievu valodā, savukārt vājākus – latviešu valodā.

110 skolēni kārtoja matemātikas eksāmenu, 109 latviešu valodu, 79 krievu valodu, 68 angļu valodu, 27 vēsturi, 6 bioloģiju, 3 fiziku un 2 ķīmiju. Visaugstākie rezultāti izvēles eksāmenos ir ķīmijā, tos kārtoja skolēni, kas plāno stāties ar medicīnu saistītās augstākās izglītības iestādēs. Vidējais apguves koeficients ķīmijā šogad ir 91 %, savukārt fizikā – 74 %, bioloģijā – 71 % un vēsturē – 74%. Matemātikā vidējais apguves koeficients ir 54 %, latviešu valodā – 51 %, angļu valodā – 55 % un krievu valodā – 80 %.

Eksāmenu rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam vērtējumam skolēni saņēma Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodas prasmes noteiktos līmeņus – C1, B2, B1. Pārsvarā visi novada skolu audzēkņi saņēma B1 līmeni.

Pēc Valsts izglītības satura centra mājas lapā pieejamās informācijas, kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos valstī, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, šogad tas ir nedaudz uzlabojies eksāmenos krievu valodā, ķīmijā un bioloģijā. Nedaudz zemāki rezultāti ir matemātikas eksāmenā. Līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā valsts ģimnāziju vidējie rezultāti eksāmenos ir daudz augstāki par vidējiem rezultātiem valstī, zemākie rezultāti ir vakarskolu un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Īpaši ar eksāmenu rezultātiem šogad iepriecinājuši Zemgales vidusskolas skolēni, kas diezgan veiksmīgi tika galā ar latviešu valodas eksāmenu, kurā, salīdzinot ar pagājušo gadu, rezultāti ir uzlabojušies divkārši. Priecēja arī Salienas vidusskolas skolēnu rezultāti. Savukārt labāk ar matemātikas eksāmenu tika galā Špoģu vidusskolas skolēni un Sventes vidusskolas neklātienes programmas audzēkņi.

Kā norādīja Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste – metodiķe Janita Zarakovska, matemātikā turpmāk skolēniem būtu jāpiestrādā pie nestandarta uzdevumu risināšanas, kuros rezultāti ir ievērojami zemāki. Savukārt tieši matemātikas skolotājus Janita Zarakovska uzlielīja, jo visi pedagogi ir metodiski labi sagatavoti un apveltīti ar augstu atbildības sajūtu.

Vidusskolu grupā vislabākos rezultātus uzrādījuši Špoģu vidusskolas skolēni, kuriem ir 66, 84 %, tai seko Vaboles un Salienas vidusskola ar 62 %, Sventes vidusskola ar 54 % un Zemgales vidusskola ar 50,9 %. Vājākie rādītāji ir Malnavas koledžas izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” audzēkņiem.

Tāpat Janita komentēja, ka dotajā brīdī trūkst sporta, latviešu valodas un sākumskolas skolotāju Zemgales vidusskolā, kā arī ķīmijas skolotāja Špoģu vidusskolā.

Olga Davidova

Sventes pagasta čempionāts pludmales volejbolā