Vasaras nometne “Pa pasaku takām” Kalkūnes pagastā

AKTUĀLI

No 9. līdz 13. jūlijam Kalkūnes pagastā tika organizēta dienas nometne „Pa pasaku takām”, kurā piedalījās 15  jaunieši no Kalkūnes pagasta. Jauniešu nometnes „Pa pasaku takām” galvenais mērķis bija apvienojot literatūru un mākslu, sniegt iespēju Kalkūnes pagasta jauniešiem iepazīt, izprast un apzināties savas valsts literāro mantojumu izmantojot tautas pasakas kā galveno resursu. Pateicoties nometnes tematikai, jaunieši ne tikai iepazinās ar latviešu tautas pasakām, bet arī pilnveidoja savas prasmes un zināšanas gleznošanā.

Nometnes laikā jauniešiem bija iespēja izprast pasaku un tās jēdzienu, uzzināt, kāpēc tās radās, analizēt jau esošās tautas pasakas un arī pašiem uzrakstīt savu pasaku. Literārās un ar latviešu kultūru saistītās aktivitātes nometnes dalībniekiem vadīja Kalkūnes pagasta pārvaldes bibliotekāre Tatjana Rosovska. Nometnes otrā galvenā pamattēma bija māksla, līdz ar ko jauniešiem bija iespēja ne tikai radoši izpausties, bet arī apgūt jaunas prasmes un zināšanas par gleznošanu un tās pamatprincipiem, pateicoties māksliniecei Jevgenijai Muštavinskai, kura aktīvi vadīja gan mākslas nodarbības, gan radošo māksliniecisko procesu pie lielformāta gleznu un tantemaresku izstrādes. Visā dienas nometnē „Pa pasaku takām”  laikā jaunieši uzzīmēja 3 tantemareskas un 3 lielformāta gleznas, veltītas latviešu tautas pasakām, kā arī neaizmirsa par savu piederību Kalkūnes pagastam un izveidoja vēl 3 lielformāta tantemareskas, kurās atspoguļoja ievērojamus kultūrvēsturiskus objektus, tādus kā Kalkūnes muižu un Raiņa māju Berķenelē. Visi jauniešu lielformāta zīmējumi un tantemareskas pēc nometnes projekta tiks prezentēti Kalkūnes pagasta pārvaldē, būs sastopami Raiņa mājas ekspozīcijā, kā arī prezentēti dažāda veida kultūras un sabiedriskajos pasākumos Daugavpils novadā.

Visas nometnes laikā jauniešiem tika organizētas dažāda veida neformālās aktivitātes, pateicoties kurām  jauniešiem bija iespēja ne tikai izkustēties, bet arī iepazīties labāk vienam ar otru, saliedēties, veicināt komandas darbu savā starpā. Tika rīkotas arī dažāda veida sporta un galda spēļu aktivitātes. Jaunieši nometnes laikā radoši iesaistījās diskusijās, ideju vētrās, mācīties izpaust savu viedokli, pilnveidoja savas komunikācijas un prezentēšanas prasmes, kā arī strādāja komandā.

Jauniešu nometnes „Pa pasaku takām” organizatori – biedrība „Jāņoga” izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei, Kalkūnes pagasta pārvaldei, Raiņa mājai Berķenelē, gaļas pārstrādes uzņēmuma "VASP", pieaicinātajiem lektoriem, nometnes projekta īstenotājiem un pašiem dalībniekiem par atsaucību un atbalstu nometnes īstenošanā. Projekts tika finansēts, pateicoties Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jauniešu projektu konkursam „Attīsti sevi!” un Kalkūnes pagasta pārvaldes līdzfinansējumam.

Informāciju sagatavojusi:
Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciāliste
Natālija Polovaja

Festivāls “Muzykys skrytuļs” atkal iegrieza Līksnu ne pa jokam