Vasaras ieskandināšana tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Dobelē

Izglītība

2024. gadā jau divdesmit piekto reizi notika tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”.  Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” gadu gaitā ir izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no Latvijas pilsētām. Šogad tas notika Dobelē un Ventspilī.

24. maijā pieci novada skolu jaunatnes deju kolektīvi devās uz tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda” ceriņu pilsētā Dobelē, lai kopā ar vairāk nekā 3850 dejotājiem no 104 deju kolektīviem no 19 Latvijas novadiem un 4 valstspilsētām ieskandinātu vasaru ar raitiem deju soļiem, platiem smaidiem, lai iegūtu daudz pozitīvu emociju un priecātos gan par savu, gan par citu kolektīvu sniegumu.

Festivāla laikā pilsētas ielās un laukumos tika izdejotas kolektīvu iemīļotās dejas, pēc ielu koncertiem notika tradicionālais gājiens, kas pilsētu izdaiļoja ar dejotāju tautas tērpiem un bērnu čalām. Savukārt pēc gājiena Ķestermežā norisinājās novadu lielkoncerts “Solis plaukst. Deja zied”, kuru vadīja jauniešu vidū iemīļotas grupas “Citi zēni” solists Jānis Pētersons.

Augšdaugavas novada pieci deju kolektīvi festivāla ielu koncertos piedalījās ar divām programmām:

Pļavas ielas terasē programmu Man lustīga dzīvošana dejojot un dziedājot izdejoja Vaboles vidusskolas deju kolektīvi “Kukainīši”, “Aismiņa” un “Aisma” (vad. Ināra Podniece)

Dobeles novada pašvaldības laukumā programmu Sīkas puķes, lielas puķes gaida siltu vasariņu izdejoja Lāču pamatskolas 1.-4. un 5.-8.klašu deju kolektīvi (vad. Iveta Meškovska).

Festivāla noslēgumā organizatori pateicās visiem kolektīviem un vadītājiem. Savukārt dalībnieki Ķestermeža estrādē varēja izkustēties disenītē mūzikas ritmos un dažādās aktivitātēs.

Visi kolektīvi un vadītāji saņēma pateicības un nelielas piemiņas balvas no Valsts izglītības satura centra un Dobeles novada pašvaldības.

Festivāla dalībnieki – ieguvuši pozitīvas emocijas un enerģijas piepildīti, dodas vasaras brīvdienās, lai jaunajā sezonā ar vēl lielāku sparu turpinātu apgūt jaunus soļus un dejas, un vēl aktīvāk gatavotos XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Paldies visiem festivāla organizatoriem: Valsts izglītības satura centram, Dobeles novada Izglītības pārvaldei, Dobeles novada pašvaldībai u.c.!

Paldies visiem dejotājiem, vadītājiem par dalību, darbu, paldies vecākiem par iesaisti, savukārt izglītības iestādēm un Augšdaugavas novada pašvaldībai paldies par atbalstu!

Pasākums ir viens no XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētkiem, kuru rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Inese Zuģicka, Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķe

Foto: VISC, Inese Zuģicka, kolektīvu vadītāji un pavadošās personas

Jaunas zināšanas ar programmu “Latvijas skolas soma”