VAS “Latvijas pasts” slēdz nodaļas

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada vadība 24.janvārī tikās ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas pasts” pārstāvjiem – operāciju vadītāju Gunti Mičuļu un Latgales reģiona vadītāju Ingu Raklinsku, kuri ieradās pašvaldībā, lai informētu par plānotajām izmainām un uzņēmuma piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem.

Šobrīd Latvijā ir 176 pasta nodaļas, taču līdz gada beigām “Latvijas pasts” slēgs 105 pasta nodaļas, tai skaitā arī trīs pasta nodaļas Augšdaugavas novadā: Kalupes pasta nodaļu, Naujenes pasta nodaļu un Ilūkstes pasta nodaļu. Plānots uzstādīt divus pakomātus – martā Naujenē un aprīlī Ilūkstē. Valstī 93 slēgto pasta nodaļu teritorijā pakalpojumus iedzīvotājiem turpmāk sniegs pastnieks viņu dzīvesvietā. Iedzīvotājs varēs piezvanīt pastam un nākamajā darba dienā pastnieks būs pie viņa dzīves vietā un visus pakalpojumus, ko līdz šim varēja noformēt un saņemt nodaļā, varēs veikt ar pastnieka starpniecību (t.sk. visa veida vēstuļu korespondences un pasta sūtījumu saņemšanu un nosūtīšana, pastmarku, aplokšņu un pastkaršu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas PNS, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa). Pieteikt pastnieka apmeklējumu savā dzīvesvietā, kā arī noskaidrot citus interesējošos jautājumus, var katru darbadienu, sazinoties ar Latvijas Pasta klientu centru pa tālruni 27008001 vai 67008001, kā arī rakstot uz e-pastu: info@pasts.lv

Pilns saraksts ar vietām, kur pieejams pastnieka apmeklējums dzīvesvietā, atrodams tīmekļa vietnē www.pasts.lv sadaļā Privātpersonām / Citi pakalpojumi / Pastnieks dzīvesvietā.

Augšdaugavas novada priekšsēdētājs Arvīds Kucins uzsvēra, ka šāda veida valsts uzņēmumu politika, centralizējot pakalpojumus un samazinot darba vietas reģionos, veicina lauku teritoriju depopulāciju un tomēr būtu jāmeklē risinājumi, lai iedzīvotājiem nodrošinātu visas vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Saskaņā ar Augšdaugavas novada vadības iniciatīvu tiks meklēta iespēja nodrošināt iedzīvotājiem dažus no pasta pakalpojumiem novada Klientu apkalpošanas centros, kas sāks funkcionēt no šī gada 5.februāra četrpadsmit novada pagastos un pilsētās, taču par pakalpojumu apjomu un vietām notiks atsevišķas sarunas. Tiks apsvērta arī ideja izveidot novadā papildus pakomātus iedzīvotājiem izdevīgās vietās.

Pašlaik Augšdaugavas novada teritorijā ir pieejamas septiņas vēstuļu kastītes. Tikšanās laikā novada izpilddirektors Pēteris Dzalbe ierosināja izvērtēt to atrašanās vietu pamatotību un iespējamo vietu maiņu, ņemot vērā iedzīvotāju plūsmu. Guntis Mičuļs informēja, ka pēc dažiem mēnešiem vēstuļu kastītes funkcija būs pieejama arī visos VAS “Latvijas Pasts” pakomātos.

Tikšanās noslēgumā tika pārrunāta sadarbība sistēmas “Mans Pasts” jeb VAS “Latvijas Pasts” pašapkalpošanās vietnes izmantošanai Augšdaugavas novada pašvaldības vajadzībām.

Marijas Rozes radošo darbu izstāde Dvietē