Marijas Rozes radošo darbu izstāde Dvietē

AKTUĀLI

Lāču pamatskolas pašpārvalde uzņēma ciemos Vaboles pamatskolas pašpārvaldi