Lāču pamatskolas pašpārvalde uzņēma ciemos Vaboles pamatskolas pašpārvaldi

Izglītība

23. janvārī Lāču pamatskolas pašpārvalde uzņēma ciemos Vaboles pamatskolas parlamentu. Abu skolu pašpārvalžu pārstāvji satikās, lai pastāstītu viens otram par savu darbu, smeltos jaunas idejas, pilnveidotu saskarsmes prasmes, ka arī pārrunātu par jauniešu vidū aktuālu tēmu - mobingu.

Tikšanās sākumā, direktora vietniece audzināšanas jomā Jūlija Semjonova izveda ciemiņus ekskursijā pa skolu. Pie siltas tējas tases skolēni iepazinās  tuvāk viens ar otru – pastāstīja, kā viņus sauc, kura klasē mācās, ar ko viņi nodarbojas brīvajā laikā, kā arī atbildēja uz interesējošiem jautājumiem un spēlēja dažādas saliedēšanās spēlēs.

Lāču pamatskolas pašpārvaldes prezidente Valerija Zaiceva pastāstīja par savas skolas pašpārvaldes darbu. Savā prezentācijā Valerija stāstīja par pasākumiem un aktivitātēm, kuras organizē pašpārvalde skolā, kā arī padalījās ar savām nākotnes iecerēm. Vaboles pamatskolas pašpārvaldes pārstāvji pastāstīja par Vaboles  skolas vēsturi, organizētiem pasākumiem un aktivitātēm.

Viena no tikšanās aktuālajām tēmām bija mobings. Mobings skolas vidē ir diezgan izplatīta parādība visos vecuma posmos. Darbojoties divās jauktās  grupās, skolēni meklēja atbildi uz jautājumu: “Kā mazināt mobingu jauniešu vidū?”  Savus rezultātus viņi noformēja un prezentēja viena otrai.

Lāču pamatskolas pašpārvalde vēlas pateikt lielu paldies Vaboles kolēģiem par iespēju dalīties ar savu pieredzi un sadarbību.

Paldies sakām arī Vaboles pamatskolas direktorei Elitai Skrupskai par atbalstu, lai noorganizētu šo tikšanos.

Lāču pamatskolas pašpārvalde

Lāču pamatskolā lasa ar prieku