VAS “Latvijas Pasts” nekustamā īpašuma izsole Bebrenes pagastā

AKTUĀLI

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” elektroniskajā izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Bebri 1”, Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Nekustamais īpašums “Bebri 1”, Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā,   kadastra Nr. 4444 502 0038 (ēkas) un kadastra Nr.4444 002 0380 zeme), sastāv  no pasta ēkas un divām palīgēkām, zemes platībā 3098 m2.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 3600,00  EUR.

Izsoles sākums 03.01.2024. plkst. 13.00, pieteikšanās izsolei līdz 23.01.2024. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Izsoles noslēguma datums 02.02.2024. plkst. 13:00.

 Izsoles norises noteikumi atrodami šeit: izsoles.ta.gov.lv/noteikumi.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas, jāapmaksā Izsoles dalības maksa 20 EUR un Rīkotāja dalības maksa 30 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums personu autorizācijai izsolē.

Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Vietējā Latgales Avīze” un “Ezerzeme”, Latvijas Pasts mājas lapā www.pasts.lv.

Nekustamā īpašuma apskati un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt darba dienās pie izsoles rīkotāja pa tālruni: 27891900 vai e-pastu: izsoles@pasts.lv.

VAS "Latvijas Pasts" nekustamā īpašuma izsole Kalupē