VAS “Latvijas Pasts” nekustamā īpašuma izsole Kalupē

AKTUĀLI

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” elektroniskajā izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu  Ezeru ielā 19, Kalupē, Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Nekustamais īpašums Ezeru ielā 19, Kalupē, Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā,   kadastra Nr. 4462 503 0010,   sastāv  no ēku īpašuma. Ēku īpašums saistīts ar zemes gabalu, īpašnieks – Kalupes Romas katoļu draudze.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 2752,00  EUR.

Izsoles sākums 03.01.2024. plkst. 13.00, pieteikšanās izsolei līdz 23.01.2024. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Izsoles noslēguma datums 02.02.2024. plkst. 13:00.

 Izsoles norises noteikumi atrodami šeit: izsoles.ta.gov.lv/noteikumi.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas, jāapmaksā Izsoles dalības maksa 20,00 EUR un Rīkotāja dalības maksa 30,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums personu autorizācijai izsolē.

Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Vietējā Latgales Avīze” un “Ezerzeme”, Latvijas Pasts mājas lapā www.pasts.lv.

Nekustamā īpašuma apskati un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt darba dienās pie izsoles rīkotāja pa tālruni: 27891900 vai e-pastu: izsoles@pasts.lv.

Skaļi, jautri Medumos