Valsts svētku svinību aktivitātes Naujenes senioriem

Pagastu un pilsētu ziņas

Aktīvie seniori Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā sirsnīgi svinēja valsts svētkus. Valsts svētku nedēļa mūsu centrā iesākās  ar svētku koncertu. 14.novembrī plkst. 11.00 seniori pulcējās uz svinīgo pasākumu “Mana Latvija”. Svētku koncertā uzstājās viesi no Naujenes kultūras centra folkloras kopa “Rūžeņa” (vad. Inga Zeile). Dziesmas  latviešu un latgaļu valodā izpildīja vokālais ansamblis “Rasa” (vad. O. Pankova), bet deju kolektīva “Smaids” (vad. O. Zaharņovs) uzstāšanās radīja vienreizējo svētku noskaņojumu un prieka sajūtu. Senioriem bija video sižets, kas deva iespēju nelielai virtuālai  ekskursijai pa Daugavpili.  Svētku koncerts bija skaits un priecīgu emociju raisošs, skanēja latviešu mūzika, kas vairoja svētku sajūtu.

15. novembrī Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā tika rīkota radoša darbnīca veltīta Latvijas dzimšanas dienai. Meistarklasē piedalījās viesi no Malinovas pagasta. Seniori  kopā ar  viesiem gatavoja apsveikuma kartiņas. Meistarklasi vadīja rokdarbu pulciņa vadītāja Inna Pahomova. Dalībnieki guva jaunas iemaņas un pozitīvas emocijas, jo par pašu darinātām un veidotām lietām vienmēr ir prieks, ir labi pavadīt laiku kopā. Būtiskākais kartiņas gatavošanas laikā ir tam veltītais sirds siltums nevis kvalitāte. Atmosfēra bija ļoti labvēlīga, visi bija gandarīti par savu darbu.

Lāču pamatskolā patriotu nedēļa “Mana Latvija”