Valsts svētku pasākums Kalupē

AKTUĀLI

17. novembrī plkst. 17.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkā ieskandināsim Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu kopā ar folkloras kopu "Kolupkas” , vīru vokālo ansambli "Čvartaks”, Eiropas deju kopu "Balance”, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu ansambli (Kalupes pamatskolas skolēni). Svinīgā pasākuma gaitā sumināsim kalupiešus un Henriha Kivlinieka  atkārtoti izdotās grāmatas "Kalupe un kalupieši” prezentāciju.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē