Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.1 “Rudakmeņi”, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 08.12.2017. plkst.13-00;

- Nr.2 “Sētmaliņas”, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – sākumcena EUR 650.00, nodrošinājums EUR 65.00, izsole 08.12.2017. plkst.14-30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 23.11.2017. plkst.16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

Lāčplēša dienai veltīts pasākums Maļinovā