Valsts svētku ieskaņas pasākums Vaboles pamatskolā “Mums ticis viszilākais ezers…”

Izglītība

17. novembra pēcpusdienā Vaboles pamatskolas saime pulcējās uz nelielu svētku brīdi skolas 1. stāva gaitenī. Skolotāja Zitas izpildījumā skanēja skaistas dzejas rindas par Latviju. Skolniece Adriāna lasīja savu izvēlēto dzejoli Latvijai.  Noteikti ir taisnība dzejniekam L. Vāczemniekam:

Un tieši Latvijai ticis vissvētākais debesu jums,
 Jo savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums!

Skolas direktore runāja par to, kā mēs nesam valsts vārdu un cik svarīgi ir cienīt un mīlēt savu valsti, ikdienā pildot savus pienākumus un stiprinot savas ģimenes.

Pasākuma muzikālo fonu veidoja skaists flautas skanējums absolventes Margaritas Žukas izpildījumā. Kopā tika nodziedāta un izspēlēta latviešu spēka dziesma “Dod dieviņi otram dot!”. Mūsdienu mainīgajā pasaulē  svarīgi saprast, ka laimes atslēdziņa patiesi ir tikai “mūsu pašu rociņās”.

Bet kā nu bez svētku kūkas! Mums tās bija pat trīs! Katrs pasākuma dalībnieks ar gardu muti notiesāja latvju rakstu zīmēm rotātās tortes gabaliņu. Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Direktores vietniece Ingrīda Litiņa

Valsts svētki Medumos!