Valsts svētki Medumos!

Kultūra

Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies, necenties tā,
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

(Uldis Stabulnieks)

Visu nedēļu mēs gatavojāmies skaistajai Latvijas 105. dzimšanas dienai. 14. novembrī sākām ar radošu darbnīcu, kurā centīgi pastrādājām un sagatavojām patriotiskas piespraudes. Tad 16. novembrī pavadījām, gandrīz vīru  kompānijā, meistarklasē "Torte Latvijai!", gatavojot milzīgu, gandrīz 10 kg smagu svētku torti, ar kuru visi tika uzcienāti jau nākamās dienas svētkos.

Piektdien, 17. novembrī, Medumu Tautas namā sapulcējāmies svinīgajā pasākumā "Visskaistākā!". Pasākumu atklāja Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs ar svinīgu uzrunu un klātesošo himnas kopīga dziedāšana. Tika sumināti astoņu nomināciju  nominanti, kurus vieno labestība un vēlme padarīt savu Pagastu un Latviju labāku, un mēs no sirds ar viņiem lepojamies:

Nominācijā “Medumu Pagasta veselības gars”

  • Valentīna Timčenko – par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un iedzīvotāju veselības gara saglabāšanu Medumu pagastā

Nominācijā ‘’Medumu lepnums’’

  • Miropija Petkune - par vēstures saglabāšanu, par Medumu vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē.

Nominācijā “Ilggadējais darbs Medumu pagasta pārvaldē”

  • Regīna Gligore – par ilgstošu un kvalitatīvu darbu Medumu pagasta pārvaldē
  • Leongina Boško – par ilgstošu un kvalitatīvu darbu Medumu pagasta pārvaldē
  • Eduards Mikulans – par ilgstošu un kvalitatīvu darbu Medumu pārvalde

Nominācijā “Labs darbs pagastam”

  • Genādijs Ribakovs -  par godprātīgu un atbildīgu pieeju uzticēto darba pienākumu veikšanā un par atsaucību palīdzot līdzcilvēkiem.

Nominācijā "Ģimene Medumiem"

  • Stikānu ģimenē – par aktīvu darbu pagastā un Medumu vārda popularizēšanu Latvijā un  pasaulē.

Nominācijā ‘’Kultūras mantojuma saglabāšana’’

  • Aelita Kožemjakina – par veiksmīgu un radošu Medumu bibliotēkas vadīšanu  un iedzīvotāju iesaistē lasīšanas kultūrā

Īpašas dāvanas nominantiem sagatavoja Medumu rokdarbu pulciņš “Kaleidoskops”, tās ir Medumu  zaļu tēja un patriotiskas piespraudes. Tad ar savu priekšnesumu visus priecināja Medumu skolas pirmsskolas grupas bērni. Un, ka odziņa uz tortes, uzstājas Ambeļu folklora kopa “SPEIGA”. Ar aizrautību bērni un vecāki piedalījās rotaļās un dejās. Vēlāk pacienājām visus ar paštaisīto svētku torti un aicinājām visus iziet ārā pēc karstā  dzēriena, lai  baudītu STĀSTU TAKU un burvīgo skaņas un gaismas saspēli. Medumu pagasta ēkas foajē iepazināmies ar Jura Stikāna izstādi “Medumi”, fotogrāfijās ir redzams mūsu jaukais ciemats Medumi, ar savu dabu un vēsturi.

Vēlāk pie Tautas nama no svecēm izlikām ozola zīmi  kā spēka un enerģijas simbolu, vēlot Latvijai vislabāko un visskaistāko!

Medumu pagasta Tautas nama kultūras darba vadītāja Anita Drozdova

Kalupieši par zemi, par gaismu, par cilvēkiem…