Kalupieši par zemi, par gaismu, par cilvēkiem…

Kalupes pagasts

Novembris tā ir atklātība dabā un sevī pašā. Laiks, kad ir bezgala tīrs un pārskatāms viss kļūst,

Kad kluso un dzestro rītausmu dvašā

Latvija svin dzimšanas dienu!

 105. Latvijas dzimšanas dienu Kalupē ieskandināja ar dziesmām par zemi, par gaismu, par cilvēkiem.

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele uzrunāja pasākuma viesus: “Šogad mūsu Latvijai 105. dzimšanas diena! Šajā sarežģītajā pārmaiņu laikā būtiski ir nepazaudēt vērtību izpratni, izjust gandarījumu par sasniegto un nenobīties jaunu izaicinājumu priekšā, jo jauni izaicinājumi mudina ikvienu apliecināt sevi, mācīties būt noderīgam savai zemei.”

Augšdaugavas novada pašpārvaldes domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis pasniedza novada pateicības rakstus Kalupes pamatskolas direktorei Irēnai Mukānei un Kalupes pagasta pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Leonardam Draškam.

I. Ūbele pateicīga kalupiešiem, kuri ar savu darbu, ar labu vārdu, ideju, ar nodziedāto dziesmu, nodejoto deju, iedvesmo,  atbalsta un veido savu pagastu skaistāku, daudzveidīgāku un bagātāku.

Kalupes pagasta pārvalde pateicās par paveikto Kalupes pamatskolas skolotājām Inesei Saušai, kura novadā atzīta kā “Drošais plecs”, kā arī Ritai Koržeņevskai un Sanitai Cirsei, kuras novadā ir saņēmušas darba kvalitātes stimulēšanas balvu.

Šogad pagasta dzīvē jauninājumus ir sniegusi Rozentālu ģimene bioloģiskajā saimniecībā “Vecmežiņi”, kuri sagatavo produktus pārstrādes procesam – Sublimācijai. Savukārt Ivdru ģimene piedāvā atpūsties un gūt pozitīvas emocijas viesu mājā  ”Meijas nams”.

 Kalupes pagasta TENCINĀJUMUS saņēma:

  • Inese Kudeika par pašaizliedzīgu darbu krīzes apstākļos, par saprotošu attieksmi un iecietību;
  • Ināra Nešpore par apzinīgu un veiksmīgu 20 gadu darbu SPC ”Pīlādzis” un aktīvu līdzdalību pagasta kultūras dzīvē;
  • Lūcija Kolosovska un Zane Ozola par aktīvu līdzdalību pagasta kultūras darba organizēšanā;
  • Antons Salītis par izstādi  ”Latvju zīmes un krāsu ritmi”;
  • Andrejs Kaluga, Anna Melne, Evita Rasmane, Arnis Ivdra, Monika Grancovska par atbalstu Kalupes pagasta kultūras pasākumu organizēšanā.

Šogad Latvijas svētkos suminājām kalupiešu pārus - Antoņinu un Jevģēniju Kudeikus, Tatjanu un Aleksandru Daļeckus, kuri kopā ir nodzīvojuši 63 gadus.

Prieks par Anastasijas un Jura ģimeni, kuru saimē ir 11 mazbērni un drīz būs divpadsmitais.

Ar īpašo māju sajutu un galveno vērtību cilvēku, kuru raksturo darba tikums, sirsnība, atvērtība, viesmīlība noslēdzās svinīgais pasākums Kalupē “Latvijai- 105!”

Paldies par skanīgajām dziesmām Irēnai Ancānei, Kristīnei Galvānei, Mārai Lelevai, Jurim Somam, Robertam Kuklim, Jurim Somam un Evijai Driņģei, sieviešu deju kolektīvam “Leičupe”.

Paldies mūsu kalupietei Ģertrūdei Rasnačei, kura saskata prieku un vērtības Kalupē un kalupiešos!

Paldies mūsu brīnišķīgajiem pasākuma vadītājiem Zanei Ozolai un “Ceļiniekam” Sandim Ulpem.

 Par gaismas un mūzikas sapēli pagasta pārvaldes teritorijā mīļš paldies Aināram Blūzmanim.

 Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Skrindu dzimtas muzejā izglītoja par ievērojamiem rakstniekiem