Valsts svētki Salienā

Kultūra

18. novembrī Salienas kultūras namā sadarbībā ar Vecsalienas muižas pils darbiniekiem svinīgā atmosfērā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svinīgais pasākums.

Valsts īpašajā dienā veidojās jauna tradīcija - godināt Salienas un Vecsalienas pagastu jauniešus, kuri kalendārajā gadā sasniedza vai sasniegs savu pilngadību. Jaunieši tika sveikti ar sirsnīgām uzrunām, kā arī tika apbalvoti ar ziediem un piemiņas balvām. Pasākuma svētku programmu viesiem sarīkoja Salienas pagasta senioru vokālais ansamblis “Melodija” kopā ar vadītāju Nataļju Davidovu.

Pēc svinīgā pasākuma kultūras namā foajē viesus gaidīja radošā darbnīca “Saktas”, kuru vadīja Viktorija Lavrenko, svētku cienasts un Jeļenas Ondzules izstāde “Zīmes”. Pasākuma noslēgumā pirms došanās iedegt svecītes visi interesenti varēja apskatīt dažādas zīmes, to nozīmi, iepatikušos zīmi uzlīmēt uz savas svecītes. Pasākuma kulminācijā visi pasākuma viesi varēja vērot uguns šovu.

Sagatavoja: Salienas pagasta kultūras nama vadītāja Jeļena Ondzule

Svētki liek ieskatīties sevī…