Svētki liek ieskatīties sevī…

Kalupes pagasts

Svētki liek ieskatīties sevī, ielikt vāzē mārtiņrozi un rūgtajā smaržā nočukstēt burvju vārdus: “Dievs, svētī Latviju!”

Kalupē 15. novembrī uz svinīgo pasākumu “Latvju rakstu zīmes caur cilvēku mūžiem” sapulcējās vietēji ļaudis, lai apliecinātu savu piederību mūsu zemei, valodai un tradīcijām. Kā norādīja pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele: “Kalupieši ir tie, kuri savu darbu veic profesionāli, radoši, apzinīgi un rada skaistu apkārtējo  vidi.”  Sena patiesība māca, ka doma rada darbu, darbs ieradumu. Ieradums raksturu - raksturs likteni. Arī skaisto likteni - strādāt sava pagasta labā, atstāt savas pēdas dzimtās vietas takās un cilvēku sirdīs ir dota iespēja ikvienam no mums. Valsts svētku priekšvakars ir īstais brīdis, kad varam pateikties iedzīvotājiem par paveikto! Lepojamies ar kalupietēm:  Ivandu Zavadsku, Andžellu Nartišu, kurām novada pateicības rakstu pasniedza Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Raščevskis. Tāpat par paveikto un sasniegto  amatiermākslas jomā pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele pateicās Mārai Lelevai - folkloras kopas “Kolupka” vadītājai, Sanitai Grigorjevai - deju kolektīva “Leičupe” vadītājai un Ansim Ataolam Bērziņam – vīru vokālā ansambļa vadītājam. Pasākumā par kalupiešu drosmi un aktivitātēm atmodas laikā - atmiņās kavējās Ģertrūde Rasnača, Henriks Kivlenieks, Aivars Raščevskis.

Svētku noskaņu radīja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji, folkloras kopa “Kolupka” un deju kolektīvs “Leičupe”.  Prieks par kalupiešiem, kuri iesaistās pasākumu organizēšanā –  svētku priekšvakarā kalupiete Regīna Baika dāvāja mārtiņrozes stādu pasākuma vizuālajam noformējumam, bet zemnieku saimniecības “Ošusala” saimnieks Andrejs Kaluga parūpējās par pasākuma svētku mielastu. 

Citējot Imanta Ziedoņa vārdus: “ Latvija ir brīnumskaista zeme , bet skaistajam jāpalīdz parādīties!”

Informāciju sagatavoja: Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Atstarotāju veidošanas darbnīca “Esmu redzams”