Valsts svētki Ilūkstē

Ilūkste

17. novembrī Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā, ieskandinot Latvijas 105. dzimšanas dienu, notika svinīgs valsts svētku pasākums, godinot Latvijas valsti, izsakot pateicības aktīvākajiem un pašaizliedzīgākajiem iestāžu darbiniekiem Ilūkstē un Pilskalnē. 

Valsts svētkos sveica Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe: “Latvija ir tāda, kādi esam mēs paši, Latvija ir tāda, kādu mēs viņu redzam, kādu mēs katrs ar savu darbu padarām mūsu zemi, mūsu novadu. Es redzu, ka tiek pasniegti pateicības raksti tiem cilvēkiem, kuri ikdienā ir veltījuši mazliet vairāk laika, mazliet vairāk piepūļu, un darījuši gan savu vietu, gan savu darba vietu, gan arī savu ģimeni mazliet tuvāku savai valstij, mazliet tuvāku savai pilsētai, nedaudz vairāk grib parādīt arī jauniešiem, kā jāmīl sava zeme. Mēs dzīvojam unikālā laikā - mēs varam brīvi runāt jebkurā valodā, kuru mēs pārvaldām, mēs varam brīvi iet uz to baznīcu, uz kuru mēs gribam. Ne vienmēr tā ir bijis, bet, ja šis laiks ir tāds, kad mums ir brīvība, mums ir brīva un neatkarīga Latvija, man gribētos, lai arī turpmāk katrā ģimenē tiktu svinēti valsts svētki, lai katrā ģimenē tiktu teikts, cik dārga ir brīvība. Dievs svētī Latviju!”

Pasākumā Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības rakstus saņēma:

Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas vadītāja Ināra Valpētere,

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktore Velta Šterna,

Augšdaugavas novada sporta skolas lietvede Svetlana Kuzminova.

Sveicot Ilūkstes un Pilskalnes iestāžu darbiniekus, Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja p.i. Ruta Buldure uzrunāja atnākušos: “Katrs posms gada ritējumā mums stāsta kaut ko savu. Novembris ir Latvijas dzimšanas, latviskuma un patriotisma mēnesis. Tas ir laiks, kad atskatīties uz svarīgiem vēstures notikumiem, kas ļāvuši izveidot mūsu Latviju un nosargāt tās brīvību. Dažādie šī brīža pasaules notikumi liek aizdomāties, cik tomēr augsta ir brīvības cena. Šādos izšķirošos brīžos ir jābūt vienotiem, patriotiskiem un ar nacionālo pašapziņu - esam izcīnījuši savas valsts neatkarību, sargāsim to, būsim taisnīgi pret savu zemi, pret savu Latviju.

Ko katram no mums nozīmē Latvija? Tā ir mūsu dzimtene, tie ir cilvēki no maza bērniņa, līdz sirmgalvim, kuri šeit dzīvo, veido ģimenes, audzina bērnus, būvē mājas, stāda ozolus, rotā un kopj savas sētas, jūtas piederīgi savai pilsētai, pagastam, novadam un valstij. Saku lielu paldies visiem, kuri ar savu darbu, aktivitāti, rakstītu, nerakstītu pienākumu pildīšanu, dod ieguldījumu savu līdzcilvēku labklājības uzlabošanai un mūsu novada izaugsmei. Nav lielu vai mazu darbu, katrs ir ievērības cienīgs, ja paveikts godprātīgi un labi. Ceru, ka ikviens šai laikā, kad Lāčplēša dienā godinām Brīvības cīņās kritušos, kad 18. novembrī svinam Latvijas dzimšanas dienu, sevī sajutīs daļu no Latvijas, daļu no mūsu Augšdaugavas novada, daļu no vietas, ko veidojam, dodoties savās ikdienas gaitās. Novēlu jums visiem, lai šajā Latvijai nozīmīgajā mirklī esam kopā, lai visiem gaisās domas, prieks un svētku noskaņa ir katrā ģimenē. Aicinu ikvienu svinēt un godāt šo laiku radu un draugu lokā. Kopā būšana un prasme būt vienotiem savā dažādībā, padarīs mūs stiprākus un saliedētākus.”

Ilūkstes un Pilskalnes iestāžu pateicības, par profesionālu, apzinīgu un radošu darbu,  saņēma:

  • Daina Alekse - Ilūkstes Raiņa vidusskolas medmāsa,
  • Olga Šaršūne - Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas bibliotekāre,
  • Ingrīda Strode, Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja,
  • Ludmila Riekstiņa, bijusī Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
  • Silvija Baginska, Ilūkstes BJC senioru rokdarbnieču kopas “Dzīparu namiņš” vadītāja,
  • Vanda Ščipanova, Ilūkstes PII “Zvaniņš” pavāre,
  • Jānis Paluhs, Augšdaugavas novada sporta skolas Saimnieciskās daļas vadītājs,
  • Juris Freitāgs, Ilūkstes pilsētas administrācijas darbinieks,
  • Antra Puzinkeviča, Ilūkstes pilsētas administrācijas sekretāre.

Paldies Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauktajam korim “Lašu koris” un vokālajam ansamblim “Lilija”, Heinriham Kalvītim un Elitai Strazdiņai par pasākuma muzikālo noformējumu, kā arī Vinetai Zemlickai - Ruhmanei par pasākuma vadīšanu.

Teksts: Māra Multiņa
Foto: Viktorija Smagare

Sporta skolas jaunie futbolisti gūst vērtīgu pieredzi