Valsts svētki Demenes pagastā pēc tradīcijas nosvinēti krāšņi

Demenes pagasts

Pēdējā rudens mēnesī, neskatoties uz tumšajiem vakariem un aukstām dienām ir iemesls priecīgām noskaņām –  valsts svētku svinēšanai. Novembrī mēs sajūtam kopīgu prieku par Latvijas Dzimšanas dienu, par to, ka mēs visi esam kopā šajās dienās, un neskatoties uz atšķirībām, mūs vieno mūsu dzimtene – Latvija.  Kā ik gadu, arī šogad Demenes pagasta iedzīvotāji vienojās valsts svētku svinēšanas dažādās norisēs.

11. novembrī Demenes pagasta jaunieši brauca uz Daugavpili, kur kopā ar Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, karavīriem, robežsargiem un jaunsargiem vienojās kopīgā Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājienā, lai pateiktos Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem. Pēc  gājiena  lāpas  tika  uzstādītas  Latvijas  stilizētajā  kontūrā  Vienības laukumā. Arī pie Demenes kultūras nama tika iedegtas sveces.

16. novembrī Demenes kultūras namā notika Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienai veltīts pasākums “Mūsu sirdīs Latvija skan!”,  kurā izskanēja labākie novēlojumi mūsu dzimtenei-   vārdu, dziesmu un deju valodā. 

Pasākumu ar uzrunu atklāja Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne, kura apsveica visus klātesošos ar valsts svētkiem, novēlēja visiem labklājību, stipru veselību un mieru, novēlēja būt sava pagasta un novada patriotiem, mīlēt savu dzimto zemi un lepoties ar to. Pateicās par visu to labo, ko cilvēki dara Demenes pagasta un Latvijas labā.

Tad visi klātesošie kopā ar vokālo ansambli “Aizturi elpu!” (vad. Zigfrīds Pļiska) vienojās kopīgā Latvijas himnas dziedāšanā.

Pasākuma laikā ar Augšdaugavas novada domes Pateicības rakstu par radošu un aktīvu dalību Demenes kultūras un sabiedriskajā dzīvē tika apbalvots pagasta iedzīvotājs un uzņēmējs, SIA “Demwood” īpašnieks Andrejs Pļiska.

Turpinājumā visiem klātesošajiem bija iespēja baudīt skaistu un  sirsnīgu koncertu, ko dāvāja Demenes KN amatiermākslas kolektīvi: deju grupa “Dzīvīte” (vad. Māris Akerbergs), VA “Aizturi elpu!” (vad. Zigfrīds Pļiska) un bērnu deju grupa (vad. Janīna Kozlovska). Koncerta laikā izskanēja arī novēlējumi Latvijai no Zemgales vidusskolas skolēniem, kuri tika ierakstīti videoformātā. 

Demenes pagasta pārvalde un pagasta iedzīvotāji no sirds priecājās un bija pateicīgi kolektīvu dalībniekiem, kuri ar savām dziesmām un  dejām sveica visus klātesošos un mūsu dzimteni skaistajos svētkos.

Pasākums noslēdzās ar svētku cienastu – kliņģeri un kopīgu sveču iedegšanu Latvijas  stilizētajā  kontūrā  pie Demenes kultūras nama. Pirms un pēc pasākuma ikviens pasākuma apmeklētājs varēja apskatīt Jeļenas Požarskas gleznu izstādi “Dabas harmonija”.

Paldies kolektīviem par skaisto priekšnesumu, kuri uzdāvināja prieka sajūtu. Paldies par dalību Zemgales vidusskolai un viesiem, kas atnāca uz pasākumu un piepildīja Demenes kultūras namu ar tik sirsnīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru!

Pateicamies Demenes pagasta pārvaldei un Augšdaugavas novada domei par finansiālo atbalstu valsts svētku pasākumu organizēšanā.

Patriotiskā nedēļa Laucesas pamatskolā