Valsts nodrošina apmaksātu psihoemocionālu palīdzību neārstējamiem bērniem un viņu ģimenēm

AKTUĀLI

Gadumijā, dzimšanas dienā ir ierasts vēlēt labu veselību. Un kā gan citādi – veselība ir pati lielākā dāvana, kuras vērtību katrs apzināmies un līdz ar to vēlam līdzcilvēkiem. Lai arī labas veselības vēlējumus saņemam bieži, dzīvē tie ne vienmēr piepildās. Savas dzīves laikā mēs saskaramies ar dažādām slimībām, tāpēc zinām, cik nogurdinoša, satraucoša ir veselības stāvokļa pasliktināšanās. Tās var skart ne tikai mūs pašus, bet arī mūsu tuviniekus. Latvijā ir aptuveni 600 līdz 700 bērnu ar neizārstējamām slimībām - lielākoties ar neiroloģiskām, ģenētiskām un onkoloģiskām saslimšanām. Neizārstējami slima bērna aprūpe no vecākiem prasa 24 stundu uzmanību. Tas prasa daudz enerģijas, emocionālā, arī fiziskā resursa, tāpēc psihoemocionālais atbalsts ģimenēs, kurās aug neizārstējami slimi bērni, ir tik ļoti nepieciešams – lai vecāki, brāļi un māsas izprastu savas sajūtas, iemācītos tā atpazīt, rast spēku dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, neskatoties uz veselības radītajiem ierobežojumiem.

Saskaroties ar neizārstējamu slimību pilnībā izmainās ikdienas dzīves ritms. Dzīve tiek pakārtota bērna vajadzībām un ir jāmācās dzīvot savādāk, kas nebūt nav viegli. Tas viennozīmīgi ir pārbaudījums ģimenei, kurš skar katru ģimenes locekli individuāli, skar partnerattiecības, attiecības starp bērniem un vecākiem, brāļiem un māsām, radiniekiem un sabiedrību kopumā.   Psiholoģisks, garīgs un sociāls atbalsts nepieciešams arī bērna pēdējā dzīves ceļā un sēru periodā.

Ģimenēm, kurās aug neārstējami slims bērns ir īpaši svarīgi zināt, ka ir iespējams saņemt valsts apmaksātu, kvalitatīvu psihoemocionālās rehabilitācijas pakalpojumu neizārstējami slimiem bērniem un viņu tuviniekiem.

Kas ir paliatīvā aprūpe un kas var saņemt psihoemocionālu palīdzību paliatīvās aprūpes gadījumā ?

Ar jēdzienu paliatīvā aprūpe saprot visaptverošas palīdzības sniegšanu cilvēkiem ar neizārstējamām slimībām to neatgriezeniskas progresēšanas gadījumā, kad dzīvildze ir ierobežota, bet precīzi nav nosakāma. Šajā palīdzībā prioritāra ir sāpju un citu simptomu, tāpat kā sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole. Lēmumu par paliatīvās aprūpes nepieciešamību bērnam pieņem ārstu konsīlijs, kura sastāvā ietilpst ne mazāk kā trīs ārsti.
Valsts finansēta psihoemocionālā palīdzība tiek piešķirta ārstniecības iestādes paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē uzņemtam un paliatīvo aprūpi mājās saņemošam bērnam un viņa ģimenes locekļiem, kā arī ģimenes locekļiem sērošanas periodā. Psihoemocionālā palīdzība bērna paliatīvās aprūpes laikā ir neatņemama aprūpes plāna sastāvdaļa un to bērnam un viņa ģimenes locekļiem uzsāk un realizē saskaņā ar minētajā plānā noteikto.

Ko šajā ziņā nodrošina valsts?

No valsts budžeta tiek finansēta atlīdzība starpdisciplinārajai bērnu paliatīvās aprūpes komandai. Bērnu paliatīvās aprūpes komandā vienoti strādā ārsti, māsas, kapelāni, sociālie darbinieki, psihologi. Komandas speciālisti strādā pēc vienotiem komandas darba principiem, diagnosticē, risina un vada katru klīnisko gadījumu (neizārstējami slimais bērns un viņa ģimene), izstrādājot individuālu aprūpes plānu katrai ģimenei.

Kas šādu pakalpojumu nodrošina?

Valdība ir noteikusi, ka šādu palīdzību sniedz Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība. (Vairāk informācijas - www.palliative.lv, tālrunis 67064443)  Biedrība vairāk nekā 20 gadus kā nevalstiska organizācija risina jautājumus, kuri saistīti ar bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību visā valstī. Tā ir izveidojusi bērnu paliatīvās aprūpes modeli starpdisciplinārai komandai, kuras sastāvā vienoti strādā ārsti, medicīnas māsas, kapelāni, sociālie darbinieki, psihologi.

Kā var saņemt valsts apmaksāto psihoemocionālo palīdzību  bērna paliatīvās aprūpes gadījumā.  

Bērnam nepieciešamo pakalpojumu Bērnu paliatīvas aprūpes biedrība piešķir, saņemot no paliatīvās aprūpes kabineta informāciju par bērna uzņemšanu tā uzskaitē, un vienojoties ar bērna likumisko pārstāvi par  veicamajām darbībām.

Sērošanas periodā  pēc paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē bijuša bērna nāves, viņa ģimenes locekļi nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu pieprasa rakstiskā iesniegumā, kas adresējams Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai.  Atbalsts pieprasāms ne vēlāk, kā 23 mēnešus pēc bērna nāves.  Valsts apmaksātu psihoemocionālo palīdzību  ģimenes locekļi var saņemt arī  gadījumos, ja paliatīvas aprūpes kabineta uzskaitē  bijušais bērns  miris gada laikā pēc pilngadības sasniegšanas.
Avots: Labklājības ministrija

Par VAS „Latvijas Pasts” nekustamo īpašumu izsolēm