Par VAS „Latvijas Pasts” nekustamo īpašumu izsolēm

AKTUĀLI

VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk Latvijas Pasts) informē, ka pieņemti lēmumi par četru Daugavpils novada teritorijā esošu nekustamo īpašumu atsavināšanu izsoles kārtībā. Īpašumu izsoles notiks Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā:

  1. 05.02.2020. plkst.11:00 izsole ar augšupejošu soli īpašumam Rīgas iela 22, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, īpašuma sastāvs – apbūve (kadastra Nr.4452 504 0006) - vienstāva ēka, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 900 EUR.
  2. 05.02.2020. plkst.11:30 izsole ar augšupejošu soli īpašumam „Maļinovas pasta nodaļa, Maļinova, Daugavpils novads, īpašuma sastāvs – zemes gabals 1 727 m2 platībā (kadastra Nr.4470 003 0539) un apbūve (kadastra Nr.4470 503 0006) – vienstāva ēka un šķūnis, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 1700 EUR.
  3. 05.02.2020. plkst.13:00 izsole ar augšupejošu soli īpašumam Stacijas iela 42, Daugavpils, īpašuma sastāvs – zemes gabals 1 495 m2 platībā (kadastra Nr.0500 009 0506) un apbūve (kadastra Nr.0500 509 0502) – trīsstāvu ēka, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 95 000 EUR.
  4. 07.02.2020. plkst.10:00 izsole ar lejupejošu soli īpašumam Skolas iela 12, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, īpašuma sastāvs – apbūve (kadastra Nr.4476 505 0007) - divstāvu ēka un šķūnis, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 1600 EUR.

Detalizētāku informāciju par izsolēm var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā no 02.01.2020. pa tālruņiem 27891900 un 29420864.

Pasniegtas Gada balvas sportā