Vakance Attīstības pārvaldes ģeodēzijas inženiera amatam

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568) izsludina vakanci Attīstības pārvaldes ģeodēzijas inženiera amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora - 2165 05)

Darba pamatpienākumi:

·   nodrošināt Daugavpils novada teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrēšanu, izsniegšanu un pieņemšanu, aktualizāciju un izplatīšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

·   veikt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu konvertāciju

·   organizēt vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu

·   veikt apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu uzturēšanu un aktualizāciju

Prasības kandidātiem

·   otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, kuras gaitā tika apgūtas amatam atbilstošas profesionālās un vispārējās iemaņas un prasmes ģeodēzijā u.c.

·   praktiskas iemaņas darbam ar ģeodēzisko datu apstrādes programmām Bently MicroStation un ESRI ArcGIS

·   pieredze darbā ar ģeotelpiskajām datu bāzēm

·   teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

·   teicamas latviešu valodas zināšanas

·   prasme pārzināt un piemērot ģeomātikas jomu reglamentējošos normatīvos aktus

·   spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas

·   vēlama darba pieredze attiecīgajā jomā

Pieteikuma dokumenti

·   Iesniegums brīvā formā

·   CV

·   Izglītības dokumentu kopijas (diploms ar pielikumiem)

·   Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

·   Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt personīgi Daugavpils novada domes Personāla daļai līdz 2017.gada 3.marta plkst. 15.30, Rīgas ielā 2, 28.kab., Daugavpilī.

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

 

Vakance Attīstības pārvaldes kartogrāfijas inženiera amatam