Vakance Attīstības pārvaldes kartogrāfijas inženiera amatam

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568) izsludina vakanci Attīstības pārvaldes kartogrāfijas inženiera amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora - 2165 01)

Darba pamatpienākumi:

- veikt Daugavpils novada attīstības plānošanas dokumentu grafisko materiālu sagatavošanu

- veikt ģeotelpisko datu uzturēšanu un aktualizāciju, karšu un informācijas veidošanu

- veikt statistisko datu integrēšanu (ģeokodēšanu) ģeodatu bāzē

- veidot dažādu nozaru tīmekļa kartes un lietotnes Daugavpils novada ģeoportālā

Prasības kandidātiem

·  otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ģeomātikā, ģeogrāfijā vai vides zinātnēs,  kuras gaitā tika apgūtas amatam atbilstošas profesionālās un vispārējās iemaņas un prasmes kartogrāfijā, ģeodēzijā u.c

·   praktiskas iemaņas darbam ar ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammām ESRI ArcGIS, Quantum GIS, Portal for ArcGIS

·   pieredze darbā ar ģeotelpiskajām datu bāzēm

·   prasme izmantot datubāzes un ģeotelpiskās informācijas sistēmas

·   teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

·   teicamas latviešu valodas zināšanas

·   prasme pārzināt un piemērot teritoriju attīstības plānošanas un ģeomātikas jomu reglamentējošos normatīvos aktus

·   spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas

·    vēlama darba pieredze attiecīgajā jomā

Pieteikuma dokumenti

·  Iesniegums brīvā formā

·  CV

·  Izglītības dokumentu kopijas (diploms ar pielikumiem)

·  Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

·  Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt personīgi Daugavpils novada domes Personāla daļai līdz 2017.gada 3.marta plkst. 15.30, Rīgas ielā 2, 28.kab., Daugavpilī.

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Masļeņica Medumos