Vairākas iestādes iesaistījās sakopšanas darbos Naujenes pagastā

Pagastu un pilsētu ziņas

Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem 22. aprīlī, talciniekiem Naujenes pagasta teritorijā  izdevās paveikt daudzus nozīmīgus darbus gan pirms talkas dienas, gan lietainajā sestdienā.  Īpaši aktīvi talkas nedēļā strādāja izglītības iestāžu skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. Lāču pamatskolas talkotāji (vairāk par 80) sakārtoja ceļa posmu Daugavpils- Rēzekne gar skolas teritoriju,  piemiņas  vietu  ceļa malā, savāca atkritumus gar ceļmalām no Lāču pamatskolas līdz piemiņas vietai Otrā pasaules karā kritušajiem lidotājiem apmēram 1,5 km garā posmā, savācot 15 maisus ar atkritumiem. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “ Rūķītis kolektīvs sakopa blakus iestādei esošo teritoriju 1,5 ha platībā, izgatavoja un uzstādīja 4 gliemežu skulptūras un kopā ar audzēkņu vecākiem iestādīja 2 rožu stādus. Naujenes pamatskolas kolektīvs  savāca atkritumus gar valsts ceļu no Ciršiem līdz pagriezienam uz Bramanišķiem 2 km garumā un sakopa vecās skolas un daļu ciema teritorijas.

Naujenes pagasta pārvalde organizēja atkritumu savākšanu bijušajā degvielas uzpildes stacijā Lociku ciemā un pie bezsaimnieka ēkas 18.novembra ielā 386 Vecstropu ciemā . Pārvaldes darbinieki  uzkopa teritoriju starp dzīvojamām mājam un atpūtas zonu Naujenes ciemā. Daži Naujenes ciema iedzīvotāji salasīja atkritumus gar ceļiem, kas ved uz saimniecības ēkām un apkārt garāžām. Kā katru gadu, tā arī šogad, iniciatori talkošanai Vecstropu ciema mežā bija  Žanna un Gaļina Čaikinas, kuras  ar savu piemēru iedvesmo ciema iedzīvotājus uz labiem darbiem.

Paldies talciniekiem no Daugavpils novada domes, kuri  ķērās pie darbiem, lai izveidotu jaunu velomaršrutu dabas parkā “Daugavas loki” – atzarojumu no Slutišķu kraujas līdz Slutišķu ciemam. Pateicamies  Daugavpils Reģionālās vides pārvaldes kolektīvam par Daugavas krasta un atpūtas vietas uzkopšanu Butišķu ciemā. Talkas nedēļā Naujenes pagastā savākti vairāk par 200 maisiem ar atkritumiem.

Paldies ikvienam, kas piedalījās un palīdzēja Latvijai kļūt tīrākai un zaļākai!

Ināra Miglāne
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja

Ozolu stādīšana Randenē Latvijas valsts un Latgales kongresa simtgadei