Ozolu stādīšana Randenē Latvijas valsts un Latgales kongresa simtgadei

AKTUĀLI

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Daugavpils novada pašvaldība kopīgi gatavojas Svētkiem, tādā veidā stiprinot piederības sajūtu valstij un novadam. Pagastu pārvaldes, izglītības un kultūras iestādes, jauniešu organizācijas tiek aicinātas pētīt savas vietas vēsturi, godināt novada personības un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi.

Latgales kongresa simtgades centrālo pasākumu programmas, kas notiks šī gada maijā, galvenais vēstījums ir LATGALE VIENO.

Lai paspētu 4. maijā ieskaut Latviju ar simts ozoliem, Daugavpils novada Kalkūnes pagastā 3. maijā plkst. 11.00, piemiņas vietā, kur kādreiz atradās dzejnieka Raiņa vecāku mājas Randenē, notiks 100 ozolu stādīšana. Ozolu stādus nodrošina VAS „Latvijas valsts meži”, savukārt ozolu stādīšana notiek sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Daugavpils novada domi. Ozolu stādīšanā piedalīsies visi 19 novada pagastu pārstāvji, kā arī jaunieši, mazpulcēni, skolēni u.c. Pēc ozolu stādīšanas, šajā vietā tiks uzstādīta piemiņas plāksne par godu šim notikumam.

Iecere stādīt ozolus veicinās Latvijas kā nacionālas valsts identitātes definēšanu un vienlaicīgi paliekošu 21. gs. Latvijas un Latgales vērtību radīšanu un saglabāšanu.

Savukārt Latvijas valsts simtgades svinības 4. maijā aizsāksies ar Iekšlietu ministrijas iniciatīvu - akciju „Apskauj Latviju”, kas vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas spēcināšanu. Akcijas „Apskauj Latviju” ietvaros tiks veikta simboliska rīcība, stādot Latvijas valsts simtgades ozolus kopumā 43 Latvijas pierobežas pašvaldībās. Šajā dienā centrālais novada pasākums norisināsies Demenes pagastā, ko rīko Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju un Daugavpils novada pašvaldību.

Uz ozolu stādīšanu Randenē tiek aicināti piedalīties preses pārstāvji, lai iemūžinātu šo skaisto notikumu un parādītu to plašākai publikai.

Vecmeistari tikās Latgales tautas muzikantu galvaspilsētā Vabolē