Vaboles vidusskolas skolēni programmā “Dzīvei gatavs”

Izglītība

Vaboles vidusskolas 5.un 6.klases skolēni 10.februārī piedalījās “Dzīvei gatavs” programmas veidotajā lekcijā “Dabaszinības. Elektrība.”  Vieslektors Vitālijs Jevsejevs, Sadales Tīkla elektroinženieris, prata izskaidrot, dot atbilstošus piemērus, prata veidot kontaktu ar skolēniem, iesaistīt un ieinteresēt. Skolēni darbojās praktiski, tādejādi veicinot ikdienas elektrodrošības izpratni. Vieslekcija bija kā papildinājums mācību vielas apguvei skolēniem.

Ināra Podniece, dabaszinību skolotāja

Vaboles vidusskolā "Skolas nakts"