Vaboles vidusskolas ēka jau šogad tiks pārbūvēta

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 645 776 apmērā Vaboles vidusskolas pārbūvei un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanai. Šis projekts ir iekļauts Daugavpils novada attīstības programmas  investīciju plānā 2016.-2018.gadam.

Vaboles vidusskolas pārbūves projekts paredz nostiprināt sporta zāles nesošo konstrukcijas. 2015.gadā skolas sporta zālē konstatēta konstrukciju neliela kustība, tāpēc tika pieņems lēmums, ka sporta zāle pagaidām tiks slēgta un skolēni uz sporta nodarbībām tiks vesti uz blakus pagasta skolu.

Tā kā ēka ir veca, energoefektivitātes uzlabošanai tiks veikta jumta, fasāžu, iekštelpu, logu un durvju atjaunošana un nomaiņa, centralizētās apkures sistēmas izveide. Tāpat būvprojektā plānota inženiersistēmu – ūdensvada, kanalizācijas un apgaismojuma pārbūve, skolas kanalizācijas pieslēguma izveide ciema kanalizācijas sistēmai un vides pieejamības nodrošināšana.

Jāatzīmē, ka skolas pamatēka celta 1902.gadā kā muižas zirgu stallis, bet līdz 1919.gada 20.novembrim tā pārbūvēta skolas vajadzībām. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados skolas pamatēka ieguva piebūvi, savukārt 1994.gadā skola rekonstruēta ar sporta zāles izveidi. Vaboles vidusskolas ēka atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vaboles muižas apbūve ar parku” aizsardzības zonā un ir kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts.

Vaboles vidusskolā 2016.gadā mācījās 127 skolēni.

Būvdarbi tiks uzsākti tuvākajā laikā un plānots tos pabeigt līdz 2017.gada jaunā mācību gada sākumam.

Elza Timšāne

Par aizņēmumu projekta “Baltaču kapsētas kapličas būvniecība” īstenošanai