Par aizņēmumu projekta “Baltaču kapsētas kapličas būvniecība” īstenošanai

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par aizņēmumu no Valsts kases prioritārā investīciju projekta “Baltaču kapsētas kapličas būvniecība” īstenošanai. Aizņēmumu 59826,91 eiro apmērā paredzēts ņemt šogad.

Aizņēmuma ekonomiskajā pamatojumā minēts, ka Kalupes  pagasta teritorijā ir piecas kapsētas – Baltaču, Baltmuižas, Krivānu, Ūdas un Plonišķu, taču nevienā no tām nav savas kapličas. Kalupes pagasta iedzīvotāji izvēlējās kapličas būvniecību tieši pie Baltaču kapsētas, un šī vieta nolūkota tādēļ, ka tā skaitās centrālā kapsēta. Kapliča tiks būvēta nevis kapu teritorijā, bet gan pie kapsētas, lai no turienes aizgājējus izvadītu uz jebkuru novada kapsētu.

Pagasta teritorijā tāpat atrodas VSAC Latgale filiāle “Kalupe” ar 200 iemītnieku vietām, SPC ”Pīlādzis” ar 80 iemītnieku vietām un pansija “Atvasara”, kur daļēji ir nodrošinātas telpas, bet nav ceremoniju zāles. Ciemata centrā ir 7 daudzdzīvokļu mājas un gada laikā ir liels apbedījumu skaits.

Šī projekta iecere ir atbalstīta Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānā 2017.-2019.gadam. Projekta plānotie darbības rezultāti, to rezultatīvie rādītāji ir kapsētas pakalpojumu pilnveidošana, kas kalpos dažādu konfesiju Kalupes pagasta un tuvāko pagastu iedzīvotājiem.

2016. gada 25. novembrī tika izsludināts iepirkums „Baltaču kapsētas kapličas būvniecība”, saskaņā ar tā rezultātiem, būvniecības izmaksas sastāda 72006.91 eiro ar PVN.

Baltaču kapličas tehniskais projekts

Apstiprināti jaunie atkritumu tarifi Biķerniekos, Vecsalienā un Višķos